Wcześniej pisaliśmy o herbicydach stosowanych po siewie. Teraz opisujemy wybrane środki do walki z chwastami dwuliściennymi od fazy początku do końca krzewienia BBCH 21-29 tzw. regulatory wzrostu. Najniższą temperaturą do ich aplikacji jest 8°C, ale powinna się ona utrzymać przez kilka godzin dziennie przez około tydzień, wówczas można spodziewać się zadawalających efektów.

Do chwastów zimujących można zaliczyć takie gatunki dwuliścienne jak np. fiołki, chabry czy przytulia czepna.

Wśród tych preparatów można wybrać dwa preparaty, które jako substancję czynną zawierają 2,4 D (związek z grupy fenoksykwasów) i dikambę (z grupy pochodnych kwasu beznzoesowego). Pierwszym jest Aminopielik D 450 SL, którego stosuje się w dawce 3 l/ha w uprawie pszenicy, jęczmienia, pszenżyta i żyta. Drugi to też Aminopielik, ale Super 464 SL, który aplikuje się go jesienią w niższej dawce, bo 1 l/ha, i we wszystkich gatunkach zbóż ozimych od fazy 4,5 liści do końca krzewienia. Należy pamiętać, że nie można tych środków stosować w temperaturze poniżej 10°C.

Esteron 600 EC zawiera 2,4 D i aplikuje się go w pszenicy i jęczmieniu ozimym w dawce 0,8-1 l/ha. Wyższą z zalecanych preferuje się, kiedy zachwaszczenie jest bardzo duże. Środek można stosować od temperatury powietrza 8°C.

Total 750 SL jako substancję czynną zawiera MCPA z grupy fenoksykwasów. Dawka to 1 l/ha w takich uprawach jak pszenica i pszenżyto.

Podobał się artykuł? Podziel się!