Na efektywność zabiegów chwastobójczych mają wpływ właściwości biologiczne i fizyczne środków ochrony roślin, stosowane dawki i metody aplikacji. Olbrzymią rolę odgrywają także uwarunkowania pogodowe takie, jak temperatura, nasłonecznienie, wilgotność i deszcz, które w znacznym stopniu mogą hamować działanie zastosowanych herbicydów. Wystąpienie opadów w krótkim czasie po zabiegu powoduje zmywanie preparatu z powierzchni roślin lub rozcieńczenie substancji aktywnej, przyczyniając się do znacznego obniżenia efektywności jej działania.

Badania wykazują, że niezależnie od rodzaju działania preparatu, występujący w krótkim czasie (1- 2 godziny) po zastosowaniu oprysku deszcz, może zmywać go, w zależności od intensywności, w granicach 40%- 80%. Pozostała po zmyciu ilość substancji aktywnej nie zadziała skutecznie, co bardzo często wymusza konieczność powtórzenia zabiegu. Podobnie sprawa ma się z temperaturą. Przykładowo, herbicydy gorzej działają w niższych temperaturach, ponieważ wszystkie czynności życiowe rośliny przebiegają wtedy wolniej. Herbicyd wolniej wnika i rozprzestrzenia się w roślinie, co powoduje zamiast zniszczenia chwastu, jego powolny wzrost i w efekcie dalszy rozwój. Również zbyt wysoka temperatura może źle wpływać na stosowane środki, co szczególnie dotyczy herbicydów stosowanych w zbożach. Zabiegi wykonywane przy wysokiej temperaturze i nasłonecznieniu mogą powodować fitotoksyczne działanie w stosunku do zbóż i zahamowanie ich rozwoju.

Konieczność powtarzania zabiegów ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne rodzi duże koszty, z kolei zaniechanie ponownego oprysku może grozić utratą plonów. Dla wzmocnienia i przyspieszenia działania herbicydów konieczne jest zatem skrócenie czasu potrzebnego na wniknięcie substancji czynnej do rośliny, ochrona przed spłukiwaniem w razie deszczu i odporność na wysokie pH wody.

Dobre właściwości w tym zakresie zostały wypracowane w niektórych herbicydach, do których zaliczyć można Biathlon 4D firmy BASF. Preparat eliminuje chwasty od momentu rozpoczęcia przez nie wegetacji wiosną, już przy temperaturach sięgających jedynie 5°C. Środek wykazuje również wysoką odporność na deszcz: wykorzystana formulacja rozpuszczalnego w wodzie granulatu nabiera odporności na zmywanie już po godzinie od zabiegu. Wzmocnienie działania herbicydu, a także mieszanek z fungicydami, zapewnia adiuwant Dash HC, który przyspiesza wchłanianie preparatów i pobieranie składników aktywnych przez chwasty, a następnie usprawnia ich transport wewnątrz. Istotną kwestią jest odporność jednego środka na wiele czynników pogodowych, bez konieczności dobierania wielu preparatów wspomagających.