Pszenica z pola wolnego od chwastów wchodzi w okres zimy w lepszej kondycji i jest w mniejszym stopniu narażona na infekcje ze strony chorób. Dlatego zabieg odchwaszczania powinno przeprowadzić się jesienią, najlepiej na młode chwasty. Efekty stosowania preparatów chwastobójczych są najbardziej skuteczne we wczesnych fazach rozwojowych chwastów.

Jesienią w plantacjach pszenicy ozimej przeciwko młodym chwastom dwuliściennym stosować można:

  • po siewie do fazy 3 liści zbóż (BBCH 00-13) preparat Boxer 800 EC oparty o substancję czynną prosulfokarb w dawce 3l/ha, który zwalcza gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, komosę białą, miotłę zbożową, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulię czepnę, fiołek polny, mak polny, rdestówkę powojowatą, rumianek pospolity, wiechlinę roczną.
  • po siewie rośliny uprawnej do końca fazy gdy widoczne jest pierwsze rozkrzewienie (BBCH 00-21) gotową mieszaninę dwóch substancji czynnych: izoproturonu i diflufenikanu. Preparatami zawierającymi mieszaninę tych substancji, które można aplikować jesienią są: Cayman 600 SC, Legato Plus 600 SC, Protekt Plus 600 SC (dopuszczone są do obrotu do końca marca 2017 r).

Herbicydy te zalecane są w ilości 1,5 l/ha, chwasty wrażliwe to: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

  • od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych zbóż (BBCH 10-13) preparat Cayman Pro 440 SC w ilości 2,5 l/ha, zawierający dwie substancje czynne: pendimetalinę i diflufenikan. Chwasty wrażliwe to: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna.
  • od fazy szpilkowania do końca wegetacji jesiennej (BBCH 10-25) preparaty na bazie dwuskładnikowej mieszaniny substancji czynnych: diflufenikanu i flufenacetu. Mieszanina substancji zawarta jest w herbicydach: Komandos 560 SC, Komplet 560 SC, które zalecane są w dawce 0,4-0,5 l/ha oraz w preparacie Expert 600 SC, który stosuje się w ilości 0,25-0,35 l/ha.