Pszenicę ozimą przed zachwaszczeniem chronić można wcześnie, m.in. bezpośrednio po siewie czy kiedy zboże szpilkuje.

Możliwości doboru programu ochrony są szerokie. Z powodzeniem wykorzystać można preparaty chwastobójcze dedykowane zbożom po osiągnięciu fazy 1. liścia zbóż.

  • w fazie 1-3 liści zbóż (BBCH 11-13) herbicyd Expert Met 56 WG oparty o dwie substancje czynne: flufenacet i metrybuzynę w dawce 0,35 kg/ha. Chwastami wrażliwymi na preparat są: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, rumian polny, tasznik pospolity, a chwasty niszczy się do fazy pierwszego liścia właściwego.
  • w fazie 1-4 liści zbóż (BBCH 11-14) preparat Maraton 375 S.C. bazujący na mieszaninie dwóch substancji czynnych pendimetalina i izoproturon stosuje się na młode chwasty od fazy liścieni do fazy 2 liści, na przytulię czepną w fazie pierwszego okółka w dawce 4 l/ha. Chwastami wrażliwymi na preparat są: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik kłosowy, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity
  • od fazy 1. liścia zbóż do fazy widocznych trzech rozkrzewień (BBCH 11-23) preparaty Bizon, Buffalo, Legion i Viper oparte o trójskładnikową mieszaninę: diflufenikanu, penoksulamu i florasulamu w ilości 1 l/ha. Herbicydy są zarejestrowane do walki z chabrem bławatkiem, fiołkiem polnym, gwiazdnicą pospolitą, jasnotą purpurową, jasnotą różową, makiem polnym, maruną bezwonną, miotłą zbożową, przetacznikiem bluszczykowym, przetacznikiem perskim, przytulią czepną, samosiewami rzepaku, tasznikiem pospolitym i tobołkami polnymi. Herbicydy dopuszczone są do obrotu do końca czerwca 2017 r.
  • od fazy 1. liścia zbóż do końca fazy krzewienia zbóż (BBCH 11-29) Lexus 50 WG oparty o substancję czynną flupyrsulfuron metylowy, który zalecany jest w dawce 20 g/ha i także dopuszczony jest do obrotu do końca czerwca 2017 r. Chwastami wykazującymi wrażliwość na substancję czynna preparatu są: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumianek polny, rumian polny, samosiewy rzepaku, skrytek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny, jasnota różowa, fiołek trójbarwny, przytulia czepna.