Na rynku dostępnych jest wiele preparatów opartych o różne substancje aktywne. Prawidłowe dobranie mieszaniny jest gwarantem sukcesu w walce z chwastami. W sezonie 2013 firma BASF wprowadza nowy aż trójskładnikowy herbicyd następcę dotychczasowego Butisanu Star 416 SC -----> Butisan Star Max 500 SE.

Nowy Butisan Star Max ma zmienioną formulacje (SE) i zawiera metazachlor, chinomerak, dimetanamid-P. Substancje te wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu skuteczność jest większa a spektrum zwalczanych chwastów jest szersze.

Jak działają substancje w Butisanie Star Max?

Dimetenamid-P oraz metazachlor należą do grupy chloroacetamidów. Mechanizm działania obu substancji aktywnych polega na hamowaniu syntezy kwasów tłuszczowych. Efektem tego jest zahamowanie podziału komórek i różnicowania tkanek kiełkujących chwastów. Następuje zahamowanie rozwoju, deformacja i zamieranie siewek chwastów. Jednak dimetanamid O i metazachlor pobierane są przez różne organy chwastów. Metazachlor głównie przez korzenie a dimetanamid P przez część podliścieniową, kiełkujące pędy oraz korzenie.

Chinomerak należy do grupy kwasów chinolinokarboksylowych. Substancja pobierana jest przez części nadziemnie i podziemne chwastów (liście, korzenie)

Działa, więc doglebowo i nalistnie. Substancja ta jest dość mobilna w obrębie rośliny - transport odbywa się w obu kierunkach ( od liści do korzeni). Efektem działania jest zahamowanie wzrostu chwastów.

Wykorzystanie substancji o różnym mechanizmie działania w obrębie jednego gotowego preparatu z jednej strony zapobiega powstawaniu odporności, a z drugiej strony zwiększa możliwości preparatu.:

  • Elastyczność w doborze terminu ( Butisan Star Max aż trzy możliwe terminy)
  • Skuteczność ( zwalczanie, maruny, przytulii, chwastów rumianowatych )
Podobał się artykuł? Podziel się!