Wprowadzanie do produkcji nowoczesnych technologii uprawy zbóż, stosowanie krótkich płodozmianów z dużym udziałem roślin kłosowych, wysokie nawożenie mineralne, a także intensywna ochrona przed chwastami i chorobami sprzyjają rozwojowi różnych gatunków szkodników. Skala obniżki plonu ziarna przez nie powodowana zależy głównie od ilości zagrażających gatunków, liczebności ich populacji, stanu i zdrowotności roślin oraz warunków agroklimatycznych. Ich rozwojowi sprzyja przede wszystkim ciepła i sucha pogoda - kilka takich dni wystarczy, aby błyskawicznie pomnożyły swoją populację.

Zwalczać szkodniki występujące na zbożach można, stosując różne metody i sposoby ochrony roślin. Podstawową metodą jest przestrzeganie zaleceń prawidłowej agrotechniki oraz stosowanie izolacji przestrzennej i czasowej dotyczącej lokalizacji plantacji roślin zbożowych. Stosowanie prawidłowej agrotechniki pozwala zmniejszyć liczbę zabiegów chemicznego zwalczania szkodników nawet o połowę.

ZMIANA KLIMATU SPRZYJA MSZYCOM

Mszyce należą do pluskwiaków równoskrzydłych. Są to niewielkie owady o delikatnej budowie, długości od 0,3 do 5 mm. Ciało mają zwykle grzbietowo-brzusznie spłaszczone, z lekko wypukłym grzbietem. Barwa jest różnorodna, od białej poprzez żółtą, zieloną, bordową, czerwonobrunatną, brunatną do czarnej. U niektórych gatunków występują komórki woskowe, których wydzielina pokrywa ciało matowym nalotem. Na końcu odwłoka występuje charakterystyczny ogonek, zwany wyrostkiem kaudalnym, oraz u form żyworodnych - dwie rurki, tzw. syfony. U mszyc występują osobniki bezskrzydłe, jak również uskrzydlone. Te drugie mają dwie pary błoniastych, słabo użyłkowanych skrzydeł. Pierwsza para skrzydeł jest przeważnie większa od drugiej.