Złośliwi powiadają, że dobry rolnik nie wie, jak wygląda perz, ponieważ go nie ma. Rzeczywiście czasami jego obecność wynika z zaniedbań, ale również występuje na nowych stanowiskach włączanych do uprawy po ugorach, na glebach nowo zakupionych lub wydzierżawionych, skąd wszędzie należy go wyeliminować. Należy do gatunków najbardziej konkurencyjnych w stosunku do roślin uprawnych. Szacuje się, że w Polsce stanowi mniejsze lub większe zagrożenie nawet na 80 proc. gruntów ornych.

Szkodliwość perzu właściwego

Przyjmuje się, że jedna roślina perzu w czasie wegetacji może wytworzyć rozłogi o długości 135 m, z których wyrasta ponad 200 pędów nadziemnych. Wykazano, że żywe i martwe kłącza perzu wytwarzają związki fenolowe, których toksyczne działanie powoduje zahamowanie wzrostu pszenicy i żyta. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń wykazano, że w uprawie jęczmienia 170 pędów perzu/m2 spowodowało spadek plonu o 30 proc. W innych badaniach wykazano, że w tej uprawie każde 10 pędów perzu/m2 powoduje spadek plonu o 6 g/m2. Wiele tego typu obserwacji spowodowało określenie progów szkodliwości. Są one szacunkowe i wahają się w granicach 10-60 pędów/m2 (najczęściej pojawiającą się wartością jest 
15 pędów/m2), co w różnych uprawach powoduje straty plonu w granicach 10-50 proc. Bezpośrednie konkurencyjne działanie rośliny to jednak niejedyna wada. Perz jest rośliną żywicielską niektórych szkodników (niezmiarka paskowana, ploniarka zbożówka, rolnica zbożówka) oraz gospodarzem grzybów chorobotwórczych (mączniak właściwy, rdza żółta, rdza źdźbłowa). Bardzo łatwo rozprzestrzenia się przez pocięte rozłogi podczas prac agrotechnicznych.

Jedną z metod zwalczania go jest stosowanie graminicydów na stanowiskach z uprawami dwuliściennymi. Tego sposobu nie można wykorzystać na polach obsianych zbożami. Nie oznacza to jednak, że nie ma wyjścia z tej sytuacji. Do zwalczania perzu można przystąpić, eliminując go jeszcze w łanie zbóż. Służą do tego herbicydy zawierające glifosat. Dzięki nim można stosunkowo szybko przygotować wolne od perzu właściwego stanowisko pod rośliny następcze.