Obecna aura pogodowa, duża wilgotność gleby i dość ciepła, słoneczna pogoda w ciągu dnia sprzyja rozwojowi chwastów, w tym samosiewom zbóż w młodych plantacjach rzepaku. Według synoptyków taka pogoda utrzymać się ma do połowy października i w ciągu dnia ma być jeszcze nieco cieplej.

Konieczne jest odchwaszczanie plantacji rzepaku, gdyż chwasty wykorzystują składniki pokarmowe z gleby i zachwaszczony rzepak słabiej się rozwija. Odkładanie zabiegu w latach wilgotnych (taki mamy obecnie) to zawsze większa kompensacja chwastów na polu.

Wczesną wiosną mogą panować trudne warunki, uniemożliwiające wjazd maszyn w pole. Ponadto im chwasty są starsze, tym trudniej je zwalczyć. Przesuwanie zabiegu zwalczania samosiewów zbóż nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ termin wiosenny niesie ze sobą ryzyko mniejszej skuteczności i rzepak nie nadrobi zaległości z jesieni. Ponadto rzepak osłabiony na skutek zachwaszczenia będzie bardziej wrażliwy na stosowane substancje czynne, w przeciwieństwie do wyrośniętych samosiewów.

Młode chwasty są najbardziej wrażliwe na działanie preparatów herbicydowych. Na chwasty jednoliścienne w uprawie rzepaku jesienią zastosować można preparaty oparte o substancję czynną propachizafop, np. preparaty: Agil S 100 EC, Bosiak 100 EC w dawkach 0,6 l/ha, na samosiewy zbóż w dawce 0,5-0,7 l/ha.

Także jesienią wykorzystać można oparte o chizalofop-P-etylowy: Leopard Extra 05 EC zalecany w dawce 0,7-1 l/ha przeciwko samosiewom zbóż i jednorocznym chwastom jednoliściennym oraz Pilot 10 EC w ilości 0,35-0,4 l/ha. Przeciwko chwastom jednoliściennym, samosiewom zbóż zaleca się preparat Szogun 10 EC w dawce 0,35-1,5 l/ha. Na samosiewy zbóż zalecany jest także preparat Targa Super 05 EC w ilości 0,75-1 l/ha i Targa 10 EC w dawce 0,35-0,4 l/ha.

Do jesiennego zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i samosiewów zbóż zalecane są dwa preparaty na bazie substancji czynnej fluazyfop-P-butylowy. Fusilade Forte 150 EC stosuje się w tym terminie w dawce 2 l/ha, Trivko w ilości 0,75 l/ha przeciwko samosiewom zbóż i do 3 l/ha w walce z pozostałymi uciążliwymi chwatami jednoliściennymi.

Jesienią wykorzystać też można chizalofop-P-tefurylowy, o tę substancję oparte są herbicydy: Grapan Extra 40 EC i Pantera 040 EC, oba stosuje się przeciwko samosiewom zbóż w ilości 2 l/ha.