W uprawie pszenicy na liściach występować mogą zarówno sprawca septoriozy paskowanej liści pszenicy Mycosphaerella graminicola (anamorfa Septoria tritici), jak i septoriozy plew pszenicy (Phaeosphaeria nodorum), które często skrótowo nazywane są septoriozami liści.

Septorioza paskowana liści pszenicy powoduje wiosną objawy przede wszystkim na starszych liściach w postaci wydłużonych, owalnych, ograniczonych nerwami nekroz, między którymi liniowo pojawiają się czarne punkty, czyli dobrze widoczne piknidia (owocniki zarodnikowania konidialnego) grzyba. Pierwsze objawy mogą być już widoczne jesienią i są one początkowo okrągłe, chlorotyczne, a na liściach pszenżyta otoczone są ciemniejszą obwódką. Z czasem plamy ulegają nekrotyzacji, są lekko zagłębione w tkankach liści i widoczne są na nich czarne, koncentrycznie ułożone piknidia grzyba. Na starszych roślinach plamy mają często kształt nieregularnych prostokątów, a przy silnym porażeniu blaszki liściowej nekrozy łączą się ze sobą i mogą obejmować znaczną jej część. Silne wystąpienie choroby powoduje przedwczesne zamieranie i zasychanie liści.

Objawy septoriozy plew pszenicy mogą być widoczne na wszystkich nadziemnych organach rośliny, jednak najbardziej charakterystyczne symptomy obserwuje się na plewach. Objawy na liściach mają postać plam początkowo żółto-zielonych, a następnie brązowiejących i przybierających kształt zbliżony do soczewkowatego. Młode plamy mają często chlorotyczną obwódkę. Wraz z rozwojem procesu chorobowego przeważnie stają się jasnobrązowe, zlewają się i mogą obejmować także pochwy liściowe. Silne porażenie liści obserwowane jest dopiero w czerwcu, lipcu. Na powierzchni plam mogą pojawiać się słabo widoczne piknidia (owocniki zarodnikowania konidialnego), z których w czasie wilgotnej pogody wydostają się różowocieliste kropelki kleistej cieczy, w której znajdują się tysiące zarodników. Istnieje możliwość pomyłki objawów powodowanych przez sprawcę septoriozy plew pszenicy z wystąpieniem brunatnej plamistości liści (DTR), ale w przypadku DTR nie obserwuje się na plamach czarnych owocników grzyba (piknidiów).

Grzyby powodujące powyżej opisane choroby powodować mogą zmniejszenie plonów wielkości od kilku do kilkunastu procent, a w latach epidemii straty te mogą być większe. Jest to wynikiem przedwczesnego zasychania liści, w efekcie czego następuje zmniejszenie masy tysiąca ziaren.

Ze względu na duże zagrożenie ze strony grzybów powodujących septoriozy wskazana jest uprawa odmian o zwiększonej odporności lub tolerancyjnych na poraże wać rośli y ungicy ami. Zdarza s ę, zwłaszcza wc asie d ugiej iciepł j jesi ni, siln wystąp enie septo iozy paskow ne liści p zenicy. Je eli zostan e prze ro zony róg ekono i z ej szkodli oś i i/lub a plantacji ystępuj również w d żym na ilen u np. mąc n ak pra dziwy z ó itraw to wska ane j st wtakiej sytuacji w konanie za iegu eszcze je ienią zabieg T 0).