Pojawienie się zarazy ziemniaka, której sprawcą jest grzyb Phytophthora infestans, zależy przede wszystkim od warunków klimatyczno-glebowych. Wysoka wilgotność powietrza - ok. 90 proc. - i temperatura 12-15°C sprzyjają pierwszym infekcjom. Najwcześniej choroba pojawia się w województwie dolnośląskim, gdzie najszybciej rozpoczyna się wegetacja, oraz łódzkim - tu z kolei najwięcej uprawia się odmian wczesnych. Początkowymi objawami choroby są oliwkowozielone plamy z jasną obwódką na dolnych liściach. Przebarwienia z czasem ciemnieją i zmieniają kolor na brązowy, a na ich obrzeżach widoczny jest białoszary nalot z zarodnikami grzyba. W warunkach suchej i ciepłej pogody zarodnikowanie jest zahamowane, a objawy mogą być mylone z alternariozą. W takim wypadku w celu sprawdzenia, czy ziemniak zainfekowany jest zarazą, wystarczy liść z objawami chorobowymi umieścić w zwilżonym woreczku foliowym lub słoiku. Po 24 godzinach sprawdza się, czy na obrzeżach plam pojawił się nalot. Jeśli wystąpił, oznacza to, że plamy są wynikiem infekcji zarazą ziemniaka. Plamy widoczne są także na wierzchołkach roślin i ogonkach liściowych. Mogą też występować na łodygach, przybierając kształt wydłużonych, tłustych, ciemnobrązowych plam. Z czasem stają się czarne i pojawiają się na nich zarodniki grzyba w postaci białego nalotu. Łodyga w miejscu ich występowania łamie się. W efekcie porażenia części nadziemnej z czasem dochodzi do porażenia bulw. Na ich skórce widoczne są różnej wielkości nieregularne, ołowianoszare plamy. W miejscu ich występowania miąższ ma rdzawą barwę z postępującymi w głąb rozmytymi, rdzawymi naciekami. Takie bulwy w okresie przechowywania są łatwo atakowane przez inne patogeny chorobotwórcze. Choroba powoduje obniżenie plonu odmian wrażliwych (poniżej 4 w skali 9-stopniowej), wczesnych i średnio wczesnych nawet o 70 proc. Natomiast u odmian średnio późnych i późnych do 40 proc. Dalsze straty (do 15 proc.) mogą wynikać z przechowywania bulw porażonych zarazą. Straty plonu zależą od terminu wystąpienia infekcji - im później ona w ystąpi, tym są mniejsze.

OCHRONA CHEMICZNA