Już od momentu kiełkowania i wschodów zboża narażone są na atak ze strony licznych patogenów, a jak uczą doświadczenia minionego sezonu wegetacyjnego – także szkodników. Długa i ciepła jesień sprzyjała rozwojowi mszyc. W miarę jak na polach ubywało kukurydzy, rosło nasilenie występowania tych owadów w oziminach. Licznie żerujące mszyce zakażały zboża wirusami. Porażenie roślin żółtą karłowatością jęczmienia (wbrew nazwie choroba występuje także u innych gatunków zbóż) ujawnia się dopiero wiosną. Kto zaniechał lustracji pól i nie wystawił jesienią żółtych naczyń na plantacjach, ten wiosną „przecierał oczy ze zdziwienia”, zastanawiając się, co dokucza plantacjom. Uczmy się na błędach i nie powielajmy ich w tym roku, tym bardziej że istnieją skuteczne rozwiązania. Pierwszym jest korzystanie z zapraw fungicydowo-insektycydowych. Drugim – stosowanie zapraw fungicydowych, ale w połączeniu z monitoringiem zasiewów i wykonaniem w stosownym momencie oprysku środkiem owadobójczym.
W pierwszym rozwiązaniu Bayer CropScience proponuje wczesną ochronę poprzez stosowanie zaprawy Astep 225 FS (fungicydowo-insektycydowej) w zalecanej dawce 0,2 l/100 kg ziarna. Na roślinach, które wyrosły z ziarna potraktowanego tą zaprawą, nie widać oznak porażenia przez wirusy. Doradcy z firmy Bayer informują, że minionej jesieni mszyce zostały praktycznie w całości wyeliminowane z upraw obsianych ziarnem, do którego ochrony użyto preparatu Astep 225 FS. Zaprawa ta chroni przed mszycami, a także przed takimi chorobami, jak: śnieć cuchnąca i gładka w pszenicy ozimej, głownia pyląca w jęczmieniu ozimym oraz zgorzel siewek w obu gatunkach zbóż. Astep 225 FS zawiera jako substancję grzybobójczą protiokonazol z grupy triazoli oraz imidachlopryd z grupy neonikotynoidów przeciwko owadom.