Na polach Zakładu Nasienno-Rolnego "Szelejewo" firma Danko zaprezentowała swoją bardzo bogatą ofertę obejmującą: 39 odmian zbóż ozimych, 34 - zbóż jarych, 11 - roślin bobowatych oraz 5 odmian traw pastewnych. Wśród nich znalazły się zarówno najnowsze rejestracje firmy, jak i odmiany dostępne dla rolników już od kilku lat.

W pszenicy ozimej na uwagę zasługują nowości o bardzo wysokim poziomie plonowania i dobrych parametrach jakościowych ziarna: Hondia (E/A) wpisana do Krajowego Rejestru (KR) w 2014 r. oraz odmiany z grupy A/B - Memory z hodowli Secobra Saatzucht GmbH i Desamo od Syngenta Seeds. Odmiany te odznaczają się bardzo dobrą zdolnością krzewienia, wysokim potencjałem plonowania i dużą sztywnością słomy. Dlatego przydatne są w intensywnej technologii uprawy na glebach średniej jakości i dobrych. Ziarno jest dobrze wyrównane, z małym udziałem pośladu, o średnio wysokiej i wysokiej MTZ. Odmiana Memory zarejestrowana jest w Niemczech i Belgii, a Desamo - w Niemczech.

Zwiedzający mogli porównać przedstawione nowości z odmianą Arkadia, której reprodukcja nasienna zajmuje największą powierzchnię wśród wszystkich odmian pszenicy ozimej. Zaprezentowane zostały również pozostałe dobrze znane rolnikom odmiany, jak: Sailor, Jantarka, Fidelius, Banderola, Muszelka, Ostroga, Ludwig, Bogatka, Smuga i Mewa.

Spośród 17 pokazanych odmian pszenżyta ozimego najwięcej uwagi poświęcono prezentacji najnowszym odmianom, do których zalicza się m.in. Trapero (2015) o tradycyjnej długości słomy, wysokiej zawartości białka i bardzo dobrym jego składzie aminokwasowym. Ponadto uwagę zwracano na krótkosłomą odmianę Rotondo (2014), która ma grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka i odznacza się stabilnym p o z i o m e m plonowa n i a na terenie całej Polski.

Firma zaprezentowała również mieszańca trójliniowego żyta ozimego - odmianę Tur (2013) odznaczającą się wysoką i stabilną plennością na terenie całego kraju. W doświadczeniach COBORU w 2014 r. Tur plonował na poziomie ponad 8 t/ha (121 proc. wzorca) na poziomie średnio intensywnym a1 i blisko 10 t/ha (120 proc. wzorca) na intensywnym poziomie a2.