Właściwie prowadzona ochrona chemiczna przed alternariozą pozwala powstrzymać lub bardzo spowolnić rozwój tej choroby. O skuteczności takich zabiegów świadczy przede wszystkim: termin jej rozpoczęcia, poprzedzony monitorowaniem i prognozowaniem występowania patogena oraz terminy kolejnych zabiegów. Precyzyjne podejście do ochrony to także dobór odpowiednich fungicydów. Co to oznacza? Wybór środków powinien być dostosowany do fazy rozwojowej roślin na plantacji, a także cyklu rozwoju zwalczanego patogenu (wykorzystywanie właściwości fungicydów).


Do walki z alternariozą przeznaczone są fungicydy, które też często zarejestrowane są do ochrony łanu przed zarazą ziemniaka, jednak zdecydowanie dłuższa lista dotyczy preparatów do walki z zarazą. Z badań Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin wynika, że w warunkach naszego kraju bardziej przydatne są fungicydy zawierające w swoim składzie mankozeb. Zawartość cynku w tej substancji aktywnej wpływa na wzmocnienie reakcji obronnej roślin.


Na rynku dostępne są zarówno preparaty powierzchniowe do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, a także wgłębne, kiedy to oprysk wykonuje się zwykle w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W przypadku silnego zagrożenia chorobą, zabieg można powtórzyć po 7-10 dniach. Dostępny jest też środek o działaniu układowym (systemicznym) - Ridomil Gold MZ i preparaty układowo-wgłębne. Okres karencji dla tych środków nie jest dłuższy niż 14 dni.


Pierwsze objawy alternariozy można przeważnie zaobserwować już w czerwcu, w pierwszej i drugiej dekadzie tego miesiąca. Jak się ujawniają? Symptomy choroby pojawiają się najpierw na najstarszych liściach rośliny. Na ich powierzchni tworzą się wówczas drobne, suche plamki w kolorze ciemnobrunatnym do czarnego. Są one rozrzucone nieregularnie na blaszce liścia. W miarę rozwoju choroby nekrozy osiągają średnicę od 0,5 do 1,5 cm, a przy jej silnym rozwoju plamy zlewają się ze sobą pokrywając znaczną powierzchnię liścia.