Właściwie prowadzona ochrona chemiczna przed alternariozą pozwala powstrzymać lub bardzo spowolnić rozwój tej choroby. O skuteczności takich zabiegów świadczy przede wszystkim: termin jej rozpoczęcia, poprzedzony monitorowaniem i prognozowaniem występowania patogena oraz terminy kolejnych zabiegów. Precyzyjne podejście do ochrony to także dobór odpowiednich fungicydów. Co to oznacza? Wybór środków powinien być dostosowany do fazy rozwojowej roślin na plantacji, a także cyklu rozwoju zwalczanego patogenu (wykorzystywanie właściwości fungicydów).


Do walki z alternariozą przeznaczone są fungicydy, które też często zarejestrowane są do ochrony łanu przed zarazą ziemniaka, jednak zdecydowanie dłuższa lista dotyczy preparatów do walki z zarazą. Z badań Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin wynika, że w warunkach naszego kraju bardziej przydatne są fungicydy zawierające w swoim składzie mankozeb. Zawartość cynku w tej substancji aktywnej wpływa na wzmocnienie reakcji obronnej roślin.


Na rynku dostępne są zarówno preparaty powierzchniowe do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, a także wgłębne, kiedy to oprysk wykonuje się zwykle w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W przypadku silnego zagrożenia chorobą, zabieg można powtórzyć po 7-10 dniach. Dostępny jest też środek o działaniu układowym (systemicznym) - Ridomil Gold MZ i preparaty układowo-wgłębne. Okres karencji dla tych środków nie jest dłuższy niż 14 dni.


Pierwsze objawy alternariozy można przeważnie zaobserwować już w czerwcu, w pierwszej i drugiej dekadzie tego miesiąca. Jak się ujawniają? Symptomy choroby pojawiają się najpierw na najstarszych liściach rośliny. Na ich powierzchni tworzą się wówczas drobne, suche plamki w kolorze ciemnobrunatnym do czarnego. Są one rozrzucone nieregularnie na blaszce liścia. W miarę rozwoju choroby nekrozy osiągają średnicę od 0,5 do 1,5 cm, a przy jej silnym rozwoju plamy zlewają się ze sobą pokrywając znaczną powierzchnię liścia.


Pogodą sprzyjającą chorobie jest temperatura w wysokości od 17 do 25°C. Dodatkowo, co ważne, pomagają jej niedobory opadów deszczu lub ich nierównomierny rozkład, a także uprawa ziemniaków na glebach lekkich. Nie bez znaczenia jest też zbytnie zagęszczanie obsady roślin na hektarze. Jest to istotne szczególnie przy uprawie ekologicznej, gdzie obsada powyżej 50 tysięcy roślin na hektarze jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi choroby, jak też opóźniony termin sadzenia. Alternarioza to choroba, która w myśl zasady „na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą" atakuje rośliny osłabione, u których notuje się brak składników pokarmowych, czy też są porażenie przez inne agrofagi, np. wirusy.