Przez blisko 40 lat polityka związana z rynkiem cukru w Unii Europejskiej nie zmieniała się, jednak po długich dyskusjach i sporach uznano, że należy ją dostosować do założeń zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej. Dlatego 1 lipca 2006 r. weszła w życie reforma rynku cukru.  Jak na razie oczekiwania względem reformy nie sprawdziły się – skala zmniejszenia produkcji cukru w UE jest mniejsza niż oczekiwano.

Cena zmian
Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego (KZPBC) od początku był przeciwko reformie rynku cukru, ponieważ przewidział, że największe straty dosięgną rolników. Związek nie pomylił się, ceny buraka spadły o około 30 proc. a produkcja cukru zmniejszyła się z ponad 2 do 1,6 mln ton. Dlatego obawy dotyczące zmniejszenia zasiewów buraka w kolejnych latach mogą stać się faktem. Cała regulacja, licząc tylko obniżkę ceny, może przynieść rolnikom straty rzędu 1,9 miliarda euro. W minionej kampanii plantatorzy sprzedawali surowiec po 32,86 euro za tonę, czyli o blisko 13 euro mniej od średniej ceny buraków kwoty A i B w kampanii 2005/2006. W latach 2006/2007 i 2007/2008 poziom płatności cukrowych stanowi jedynie 60 proc. obniżki ceny minimalnej buraka, w pozostałych – 64,2 proc. Przysługuje ona plantatorom, którzy uprawiali buraki w okresie referencyjnym (rok 2006) i tylko w ramach kwoty przypisanej do tego okresu. Aby ją otrzymać rolnicy nie muszą już uprawiać buraków, co w konsekwencji może prowadzić do znacznego ograniczenia areału uprawy. Dlatego poszukiwane są technologie, które jeszcze bardziej niż do tej pory pozwolą wykorzystać buraki cukrowe, a rolnikom zapewnią stabilność uprawy tych roślin. Skład chemiczny buraków i ubocznych produktów ich przerobu umożliwia wielokierunkowe wykorzystanie tych materiałów. Tendencje światowe wskazują, że rola biopaliw w najbliższych latach wzrośnie, ponieważ nie bez znaczenia są zmiany pomiędzy cenami ropy naftowej a cenami energetycznymi surowców rolniczych.

Istotna jest kwestia ceny surowca, ponieważ koszty produkcji buraków należą do jednych z najwyższych pośród roślin rolniczych, co powoduje konieczność zapewnienie rolnikowi ceny gwarantującej opłacalność uprawy. Zaproponowana na konferencji przez cukrowników cena skupu buraków „bioetanolowych” w wysokości 60 zł za tonę spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem KZPBC.