DROP – odmiana w rejestrze od 1991 roku, o bardzo kształtnych okrągłoowalnych bulwach z płytkimi oczkami i żółtym zabarwieniu  skórki oraz miąższu. Bardzo smaczna i tą cechą wyróżnia się na tle innych w grupie ziemniaków bardzo wczesnych. Jej wadą jest natomiast stosunkowo niskie plonowanie.  Wynosi ono 17 t/ha, w tym plonu handlowego 15 t/ha. Drop może być wykorzystany do bezpośredniego spożycia, jak i przeznaczony do przerobu w produktach konserwowanych i mrożonych. Drop jest odmianą odporną na mątwika (szczep zwykły i agresywny), dość odporną na wirus Y i parch zwykły. Natomiast na wirus liściozwoju i suchą zgniliznę jest średnio podatny. Rośliny łatwo ulegają infekcji przez zarazę ziemniaczaną i mokrą zgniliznę bulw.

BARD – plenna odmiana z roku 1999. Smakowo zbliżona do Astra i Irysa w typie kulinarnym sałatkowym. Bulwy o jasnożółtym miąższu są duże, okrągłoowalne z płytkimi oczkami. Bardzo odporna na wirus Y i liściozwój. Wykazuje podwyższoną odporność na czarną nóżkę i parch zwykły. Na mątwika ziemniaczanego patotyp  Ro 1 jest odporna. Niestety jest podatna na zarazę ziemniaczaną liści i bulw. Bulwy przechowują się bardzo dobrze. Uzyskiwany w doświadczeniach COBORU plon ogólny sięga 20 t/ha, w tym plon handlowy stanowi 18 ton.

DENAR – także zarejestrowany w 1999 r. Odmiana sałatkowa o jasnożółtym miąższu. Chętnie uprawiana z racji wysokiej plenności – plon ogólny powyżej 21 t/ha – i wytwarzania  dużych bulw. Udział plonu handlowego może sięgać nawet 95 proc. Odmiana jest odporna na wirus Y i liściozwój oraz na mątwika ziemniaczanego patotyp Ro 1, natomiast podatna na zarazę ziemniaczaną obu form. Zebrane ziemniaki przechowują się dobrze. Na podstawie PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe) zalecana do uprawy na terenie 4 województw: łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego i opolskiego.

LORD – odmiana bardzo podobna do Denara. Odróżnia ją słabsze plonowanie i niższy udział bulw dużych. Typ kulinarny sałatkowy o dobrym smaku. Bulwy bardzo regularnego okrągłoowalnego kształtu o średnio zagłębionych oczkach i jasnożółtym miąższu. Odmiana jest odporna na mątwika ziemniaczanego, wirus Y i liściozwój. Natomiast jest podatna na zarazę ziemniaczaną (tylko w odniesieniu do formy liściastej) i mokrą zgniliznę bulw. Bulwy przechowują się bardzo dobrze. Plon ogólny po 40. dniach od wschodów: powyżej 20 t/ha, a plon handlowy powyżej 18 t/ha.