Rozszerzanie międzyrzędzi w uprawie ziemniaka wpływa na jakość bulw oraz spełnia wiele funkcji natury ekologicznej i technicznej, m.in.:
· ograniczenie nacisku kół ciągników na system korzeniowy, stolony, bulwy,
· zmniejszenie udziału bulw zazielenionych i porażonych,
· zmniejszenie ilości uszkodzeń mechanicznych bulw przy zbiorze,
· zwiększenie wydajności pracy i zmniejszenie kosztów produkcji,
· lepsze pokrycie roślin środkami ochrony roślin.

Gęstość sadzenia
Gęstość sadzenia w rzędzie uzależniona jest od wielkości sadzeniaków, zamierzonego kierunku użytkowania, rodzaju gleby oraz od rozstawu międzyrzędzi. Optymalna gęstość sadzenia w rzędzie np. przy produkcji ziemniaków jadalnych o średnicy sadzeniaków (3–4 cm) i rozstawie 67,5 cm powinna wynosić 24 cm, zaś dla międzyrzędzi o rozstawie 75 – 21 cm. Dla ziemniaków użytkowanych na frytki, sadzeniaki o tej samej wielkości powinny być w zasadzie wysadzane tylko w rozstawie 75 cm. Zalecana gęstość sadzenia na sadzeniaki powinna wynosić 18 cm przy rozstawie 67,5 cm, a 15 cm przy rozstawie 75 cm.

Głębokość sadzenia
Głębokość sadzenia (4–7 cm) powinna być równomierna i jak najmniejsza, ale dostosowana do wielkości sadzeniaków oraz rodzaju gleby. Zwiększenie głębokości sadzenia o 3–5 cm zmusza do zwiększenia głębokości kopania o 1–2 cm, co odpowiada zwiększeniu przerabianej masy ziemi przez kombajn o 100–250 t/ha. Inaczej mówiąc: głębokość bruzdki, w którą wysadzane są sadzeniaki, powinna być taka, aby wierzch sadzeniaka znajdował się nie niżej niż 1 cm poniżej powierzchni pola przygotowanego do sadzenia. Przykrycie sadzeniaków powinno wynosić 10–12 cm powyżej poziomu powierzchni pola przed sadzeniem.

Źródło: Farmer 07/2007

Podobał się artykuł? Podziel się!