W konsekwencji plony ziemniaków w Polsce są jednymi z najniższych w całej Unii Europejskiej. Mniejsze średnie plony (poniżej 18 t) są tylko w krajach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia), w Bułgarii, Rumunii, na Słowacji oraz w Portugalii. Najwyższe plony odnotowuje się w takich krajach, jak: Belgia, Holandia, Niemcy, Francja, Dania i Wielka Brytania, w których przeciętny plon wynosi co najmniej 40 t z hektara.

Spadające ceny

Konsekwencją wzrostu zbiorów jest spadek cen ziemniaków na rynkach europejskich w bieżącym sezonie. Ale poziom cen jest i tak relatywnie wysoki, nieco wyższy w porównaniu ze średnią wieloletnią. W październiku ceny uzyskiwane przez rolników w Holandii, Belgii, Niemczech i Francji wynosiły 8–10 euro za 100 kg. Przewiduje się, że w miarę wysokie ceny utrzymają się do końca sezonu. W kontraktach terminowych na kwiecień 2008 r. ceny ziemniaków jadalnych wynosiły około 12 euro za 100 kg i były prawie dwukrotnie niższe w porównaniu z cenami ubiegłorocznymi, ale zbliżone do cen z roku 2006.

Podobnie zmieniają się ceny ziemniaków w Polsce. We wrześniu ceny targowiskowe obniżyły się do 61 gr za kg i były niższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 41 proc. i o 3 proc. niższe aniżeli w sezonie 2005/2006. Od października do grudnia 2007 r. ceny te kształtowały się na poziomie 55–56 gr za kg i były o 40 proc. niższe w porównaniu z czwartym kwartałem 2006 r. W okresie zimy ceny ziemniaków na targowiskach wzrosną prawdopodobnie do 63–68 gr za kg i na tym poziomie utrzymają do nowych zbiorów. Przewiduje się, że średnie ceny ziemniaków na targowiskach w sezonie 2007/2008 mogą wynieść 67 gr za kg i będą o ponad 40 proc. niższe niż w sezonie 2006/2007, a w porównaniu z sezonem 2005/2006 obniżą się o 10 proc.

Ceny skupu ziemniaków są również niższe niż przed rokiem. Na początku bieżącego sezonu, gdy w skupie pojawiły się ziemniaki wczesne, ich ceny były o 3,5 proc. niższe aniżeli w lipcu 2006 r. Natomiast już w sierpniu, kiedy zwykle podaż była duża, ich ceny były już niższe o prawie 38 proc. We wrześniu, w okresie skupu ziemniaków skrobiowych i do produkcji suszu, średnia cena była o 19 proc. niższa niż rok wcześniej i wynosiła 199 zł za tonę. W październiku i w listopadzie (największy udział w skupie mają wówczas ziemniaki skrobiowe) ich poziom obniżył się do 185–200 zł/t. W dalszej części sezonu, wraz ze zmianą asortymentu i jakości skupowanych ziemniaków, ceny skupu wzrosną i przeciętnie w skali całego sezonu mogą być o 15–20 proc. niższe w porównaniu z rokiem 2006. Przewiduje się, że wyniosą one 240 zł za tonę, wobec 285 zł w sezonie 2006/2007.