Zwalniacz. To dodatkowy element współpracujący z przenośnikiem odsiewającym. Jego zadaniem jest kruszenie brył, przytrzymywanie resztek roślinnych (łętów). Wykonany jest w postaci gumowych palców ze zgrubieniami lub gumowych łopatek, które instaluje się nad przenośnikiem na poprzecznych prętach, zapewniających ustawienie elementów pod pewnym kątem w stosunku do przenośnika, tak aby skuteczność pracy była jak największa. Aby zapobiec blokowaniu się materiału roślinnego na przenośniku, palce zwalniacza są ustawione na prętach schodkowo. Jedynie przy bardzo trudno odsiewalnej glebie i znacznej jej wilgotności należy włączać zwalniacz. Włączanie wstrząsaczy i zwalniacza, zwłaszcza przy prędkościach kombajnu mniejszych niż 3 km/h, może zwiększyć  wskaźnik uszkodzonych bulw nawet do 70 proc.

Separatory. Kombajny wyposażone są przeważnie w separatory typu Packmana (zwany górką palcową). Na przenośniku tym separacja mieszaniny (bryły, kamienie, ziemniaki) następuje na skutek różnicy oporów toczenia wynikającej z różnych wartości współczynnika tarcia podczas toczenia poszczególnych składników. Nad przenośnikiem umieszczany jest skośnie zgarniacz grzebieniowy (pojedynczy lub podwójny), wykonujący ruch wahadłowy, i zgarniacz w postaci fartucha gumowego w kształcie odwróconej litery T lub L. Nad przenośnikiem Packmana instalowane są zamiennie cylindryczne szczotki obrotowe, które oczyszczają ziemniaki z przylepionej doń gleby.

Zbiór ziemniaków na glebach zakamienionych powinien odbywać się kombajnami wyposażonymi w dodatkowe urządzenie oddzielające kamienie, które pozwala na zmniejszenie uszkodzeń bulw. Przyczyny niesprawności separatorów mechanicznych należy upatrywać w glebie trwale przylegającej do powierzchni bulw. Powoduje to spadek sprawności rozdzielenia na separatorze typu Packmana mniej więcej o 10 proc. w stosunku do plonu oczyszczonego. Najczęściej elementy separatora są napędzane hydraulicznie, co umożliwia bezstopniową regulację prędkości ruchu, którą dostosowuje się do warunków pracy.

System Maszyn Rolniczych – SMR
To opracowanie Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, a jego ostatnie wydanie ukazało się w 1988 r. Zawiera wymagania (wg badań) dotyczące produkowanych i eksploatowanych w rolnictwie ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń. Przedstawiono w nim m.in. zagadnienia: h wskaźniki jakości pracy h wskaźniki techniczne, eksploatacyjno-ekonomiczne, ergonomiczne, bhp i ochrony środowiska.