Jedna samica składa 600–800 jaj. Masowy wylęg larw następuje w drugiej dekadzie czerwca. Larwy stonki przechodzą cztery stadia rozwojowe L1, L2, L3 i L4. W naszych warunkach klimatycznych stonka wydaje jedno pełne pokolenie. Drugie pokolenie zwykle nie zdąży się rozwinąć.
Podstawowe znaczenie w uzyskaniu dobrego efektu zwalczania stonki ma dobór odpowiedniego preparatu i przestrzeganie właściwego terminu jego zastosowania. Badania przeprowadzone w Instytucie Ochrony Roślin wykazały wysoką skuteczność nowego polskiego preparatu ProAgro 100 SL. Jest to insektycyd z grupy neonikotynoidów. Zawiera w litrze 100 g składnika czynnego – imidochloprydu. Należy do VI klasy toksyczności. Oprócz działania kontaktowego i żołądkowego charakteryzuje się także silnym wpływem układowym, dzięki czemu przenika do młodych, najbardziej zagrożonych części roślin i nie jest zmywany przez deszcz. Zwalcza skutecznie różne stadia rozwojowe stonki, niezależnie od temperatury i przebiegu pogody. Preparat niszczy larwy i chrząszcze stonki, uodpornione na pyretroidy, insektycydy fosforoorganiczne z grupy karbaminianów oraz fenylopirazole. Żerowanie stonki zostaje zahamowane natychmiast po zastosowaniu preparatu. ProAgro 100 SL przeciwko stonce zaleca się stosować w dawce 0,25 litra na hektar. Dodatkową zaletą środka jest jego długie działanie przeciwko stonce, wynoszące 3–4 tygodni.

W przeciwieństwie do wielu preparatów z grupy pyretroidów ProAgro 100 SL niszczy także różne gatunki mszyc, dzięki czemu ogranicza występowanie chorób wirusowych.
Dla uzyskania możliwie najlepszych wyników w zwalczaniu stonki omawiany preparat należy stosować na młodsze stadia larwalne L1 i L2, bardziej wrażliwe na działanie insektycydu w porównaniu ze starszymi larwami.
ProAgro 100 SL należy stosować w pełnej, zalecanej dawce. Zbyt niskie dawki (subletalne) selekcjonują populacje o średnim stopniu odporności, natomiast zbyt duże powodują wykształcenie odporności o stopniu bardzo silnym.
ProAgro 100 SL, jak i inne środki, zaleca się stosować raz w sezonie. Gdy zachodzi konieczność powtórzenia zabiegu, należy użyć insektycydu z innej grupy chemicznej. Środka nie wolno stosować na plantacjach ziemniaków z kwitnącymi chwastami mogącymi stanowić pożytek dla pszczół (nektar, pyłek, spadź) lub w ich bliskim sąsiedztwie. Okres karencji preparatu wynosi 3 dni, a prewencji  –  48 godzin.

Źródło: Farmer 11/2007

Podobał się artykuł? Podziel się!