Produkcja ziemniaków skrobiowych jest obłożona wieloma regulacjami, w znacznym stopniu ograniczającymi wpływ mechanizmów rynkowych na kształtowanie dochodowości tej uprawy. Obowiązują tu ceny minimalne oraz płatności dla producentów ziemniaków skrobiowych. Zarówno cena minimalna jak i płatność skrobiowa określane są w euro, dlatego kwota, która dociera do rolnika jest uzależniona od kursu tej waluty.

Wg danych Narodowego Banku Polskiego 22.08 br. średni kurs EUR/PLN wynosił 4,17 - podczas, gdy w ubiegłym roku, w miesiącach jesiennych, oscylował w granicach 4 PLN. Wg prognoz BGŻ w kolejnych tygodniach złoty ma się umacniać, dlatego wzrost minimalnych cen ziemniaka może być aż tak znaczący.

W sytuacji, gdy ceny skrobi na rynkach światowych utrzymują się na wysokim poziomie, krochmalnie mogę oferować za ziemniaki ceny wyższe od minimalnych. Podobnie było w poprzednim sezonie - gdy ceny skrobi powędrowały w górę, sytuacja finansowa zakładów produkcyjnych uległa poprawie.

Wg danych IERiGŻ-PIB, w maju br. cena zbytu skrobi ziemniaczanej była blisko 3-krotnie wyższa względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!