Zaprawianie bulw wykonuje się przede wszystkim przeciwko rizoktoniozie – groźnej chorobie grzybowej. Sygnałem do ochrony sadzeniaków przed tym grzybem jest stan bulw wykopanych w roku poprzednim. Jeżeli na ich powierzchni stwierdza się licznie występujące sklerocja (forma przetrwalnikowa), to poza wymianą materiału sadzeniakowego trzeba bulwy zaprawić. Można bowiem przypuszczać, że w glebie znajduje się równie liczna populacja tego patogena. Zabieg zaprawiania można przeprowadzić  jedną z trzech metod: na sucho, na mokro w postaci piany, na mokro w postaci oprysku.

Zaprawianie na sucho to najtańszy sposób ochrony bulw. Polega on na posypywaniu bezpośrednio w sadzarce kolejnych 100 kg porcji sadzeniaków odmierzonymi dawkami środka. Wadą tej metody jest stosunkowo mała skuteczność z powodu nierównomiernego pokrycia bulw fungicydem. Rodzi ona także niebezpieczeństwo zatrucia w chwili stosowania, przy zaniedbaniu użycia osobistych środków ochronnych – brak kombinezonu, rękawic i maski.

Środki chemiczne do zaprawiania sadzeniaków

Autor: M.Ptaszyński

Opis: Środki chemiczne do zaprawiania sadzeniaków

Zaprawianie na mokro w postaci piany to metoda bezpieczna, ograniczająca ilość stosowanej zaprawy, ale wymagająca specjalistycznej zaprawiarki nabudowanej na sadzarkę. Środek w postaci piany dozowany jest do kosza zasypowego, gdzie każdy sadzeniak zostaje pokryty warstewką pienistej zaprawy.

Zaprawiane na mokro w postaci oprysku ma te same zalety co poprzedni sposób. Sadzarka wyposażona jest w specjalistyczny opryskiwacz, który strumieniem cieczy roboczej pokrywa bulwy w koszu zasypowym.

Rizoktonioza

To choroba powodowana przez grzyb Rhizoctonia solani. Szkodliwość gospodarcza rizoktoniozy wyraża się obniżką i pogorszeniem jakości plonu – zdrobnienie i deformacje bulw. Wielkość strat zależy od układu warunków termiczno-wilgotnościowych, zwłaszcza wiosną. W tym bowiem okresie na młodych stolonach, a także młodych bulwkach występuje najgroźniejsza forma rizoktoniozy – zgorzel kiełków. Na rozwijających się w glebie kiełkach pojawiają się brązowe wżery rozwijającego się grzyba. W rezultacie porażenia na plantacji występują puste miejsca.