Chyba bezpowrotnie minęły czasy, w których rolnicy walczyli o uprawę buraków. Świadczy o tym 12 tys. wniosków złożonych w Agencji Rynku Rolnego w sprawie rezygnacji z ich uprawy w zamian za wysokie rekompensaty. Najprawdopodobniej wszystkie koncerny cukrowe skorzystały z możliwości przejęcia inicjatywy plantatorskiej i do końca stycznia złożyły odpowiednie wnioski do Agencji Rynku Rolnego. W ten sposób same będą mogły dokonywać restrukturyzacji zgodnie z własnym planem, czyli rezygnować z uprawy buraków tam, gdzie dla cukrowni będzie to najkorzystniejsze, choć niekoniecznie dla rolników. W takiej sytuacji wnioski plantatorów nie będą miały zastosowania.

Buraczane cenniki

W wypadku rolników, którzy sami zgłosili chęć rezygnacji z uprawy buraków i znajdą się na liście restrukturyzacyjnej z cukrowni, nic to nie zmienia, bo dostaną tę samą płatność (259,38 euro za tonę cukru). Jeśli cukrownia dokona częściowego demontażu fabryki, będzie to 284,38 euro, a gdy zamknie zakład – 300 euro za tonę cukru. W wypadku buraków o zawartości 16 proc. cukru i wydatku 140 kg z tony jest to odpowiednio: 36,31, 39,81 i 42 euro za tonę.

W trudnej sytuacji znajdą się natomiast ci rolnicy, którzy zgłosili do ARR zamiar rezygnacji, ale cukrownia zechce, aby dla niej nadal dostarczali buraki. Rolnik może oczywiście nie podpisać umowy kontraktacyjnej i nie siać buraków (wtedy nie otrzyma rekompensaty, a jedynie płatność cukrową), albo podpisać i zasiać. W tej drugiej sytuacji należy się postarać, aby z uprawy buraków w 2008 r. pozostał jeszcze jakiś zysk. Nie będzie to łatwe, bo zgodnie z reformą rynku cukru ceny buraków przez najbliższe dwa lata będą malały. O ile w 2007 r. wynosiły one równowartość 29,78 euro, to w 2008 r. będzie to 27,83 euro, a 2009 r. – 26,29 euro za tonę. Jednocześnie od ubiegłego roku od tej ceny odejmowane jest 0,78 euro za tonę jako wkład rolników w opłatę produkcyjną ponoszoną przez cukrownię.

Cele na przyszłość

W tegorocznym spotkaniu doradców rolnych z koncernu Pfeifer und Langen, które odbyło się w nadreńskiej miejscowości Niederkassel, sformułowano cel na 2015 r. – 15 t cukru/ha przy kosztach uprawy 15 euro/t buraków.