Z informacji zebranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa wynika, że w południowych częściach kraju wystąpiły pierwsze szkodniki w uprawach buraków cukrowych. Jednym z nich są mszyce, które wysysają soki z liści rośliny, a także przenoszą wirusy powodujące mozaikę, nekrotyczną i łagodną żółtaczkę buraków. Najlepiej zwalczać je insektycydami, które działają układowo i wgłębnie, a w mniejszym stopniu kontaktowo. Charakterystycznym objawem żerowania mszyc jest kurczenie się i zwijanie brzegami w dół liści buraka. Ich próg ekonomicznej szkodliwości wynosi 15 proc. roślin zasiedlonych przez mszyce lub 150 mszyc na 10 roślinach.


Kolejnym szkodnikiem, który pojawił się w komunikatach PIORiN jest śmietka ćwiklanka. Najbardziej niebezpieczne jest jego pierwsze pokolenie, które występuje na młodych burakach do fazy 8 liści. Walka z nim to przede wszystkim zaprawianie nasion, a zabieg chemiczny przeprowadza się jeśli w fazie dwóch liści właściwych na roślinie stwierdzi się średnio dwa jaja śmietki, w fazie czterech liści, kiedy znajduje się 6-8 jaj na roślinie, w fazie 6 liści - 10-14 jaj na roślinie, a w fazie 8 liści - 18-20 jaj śmietki. Najlepiej zabieg wykonać w okresie wylęgania się pierwszych larw. Próg ekonomicznej szkodliwości w fazie liścieni wynosi 4-8 jaj na jednej roślinie i w stadium 2-3 liści - 6-8 larw na roślinie.

Podobał się artykuł? Podziel się!