- Cele te zostaną osiągnięte przede wszystkim poprzez działania innowacyjne - nowe linie produkcyjne i podniesienie wydajności produkcji. Spółka zamierza w efekcie rozszerzyć asortyment produktów, zdywersyfikować rynki docelowe, a przede wszystkim poszerzyć bazę wykorzystywanego surowca - podaje firma.


Przedsiębiorstwo podkreśla również konieczność rozwoju rynku skrobi w Polsce (podwojenie produkcji skrobi przez Grupę PEPEES), co umożliwi konkurowanie z zagranicznymi przedsiębiorstwami.

Naczelna strategia rozwoju Grupy PEPEES zakłada zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa na przestrzeni najbliższych pięciu lat (prognoza do 2018 roku).

- Chcemy zmierzyć się z wyzwaniami rynku i szukać różnych możliwości produkcji skrobi. Strategia Grupy PEPEES zakłada krótkoterminowe zadania, jak te związane z poprawą kondycji rynku produkcji skrobi w Polsce i warunków dla funkcjonowania plantatorów, po długofalowe kroki zmierzające do konsolidacji branży skrobiowej. Zależy nam na relacjach z plantatorami i budowaniu grupy stałych dostawców surowców, dlatego chcemy wprowadzić jasny i czytelny system kontraktacji. Zakład PEPEES, wykorzystując innowacyjne technologie oraz linie produkcyjne, planuje przedłużyć okres produkcyjny, a co za tym idzie - poszerzyć asortyment - podkreśla Wojciech Faszczewski, prezes PEPEES S.A.

Zwiększenie wielkości sprzedaży i dostępności surowca będą miały znaczący wpływ na poprawę rentowności Grupy, co pozwoli na realizację inwestycji umożliwiających wprowadzenie nowych produktów.

W odpowiedzi na prognozy gospodarcze dotyczące skrobi ziemniaczanej i pomniejszającego się areału upraw ziemniaka w Polsce, Grupa PEPEES w najbliższych latach zamierza poszerzyć działalność o produkcję skrobi pszenicznej i modyfikatów skrobi ziemniaczanej. Rozpoczęcie produkcji w tym obszarze wpłynie na zwiększenie rentowności produkcji oraz umożliwi budowanie długoterminowych relacji z odbiorcami.

Efektem modernizacji spółki w kierunku wykorzystania pszenicy i zwiększenia dostępności do surowca będzie wejście na nowe rynki - do sektorów obecnie nie obsługiwanych przez Grupę PEPEES (papierniczy, materiałów budowlanych, chemiczny).

- Poszerzenie asortymentu o skrobię pszeniczną to wprowadzenie na rynek atrakcyjnej ofert produktowej i dywersyfikację bazy surowcowej, to również wydłużenie okresu produkcji i przygotowanie Inwestycji Zakładu Produkcji Skrobi Pszenicznej w Lublinie. Dzięki takim rozwiązaniom GRUPA PEPEES rozszerzy rynki docelowe, zwiększając tym samym sprzedaż - podaje spółka.