Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w odniesieniu do minimalnej ceny buraków cukrowych, dla której terminem operacyjnym kursu wymiany jest dzień 1 października, kursem używanym do rozliczeń jest średni kurs z ostatniego miesiąca ustalony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed terminem operacyjnym, czyli średni kurs z miesiąca września.

Cena minimalna buraków, o standardowej zawartości cukru w wysokości 16 proc. wynosi 26,29 euro. W przeliczeniu na złoty po kursie 4,1345 zł/euro wynosi ona 108,70 zł/t.

Jak przypomina KZPBC kursem obowiązującym dla płatności bezpośrednich oraz oddzielnej płatności cukrowej jest kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpił termin operacyjny, czyli z 28 września 2012 r. i wynosi 4,1038 zł/euro. Według szacunków KZPBC, płatność cukrowa powinna wynieść ok. 52,50 zł/t buraków.

Podobał się artykuł? Podziel się!