- Spadek zbiorów ziemniaków w większości krajów UE był znacznie głębszy niż w Polsce. Według najnowszych ocen Potato Council w UE-5 (Belgia, Francja, Holandia, Niemcy i Wielka Brytania) produkcja ziemniaków konsumpcyjnych i do przetwórstwa (bez sadzeniaków i skrobiowych) zmniejszyła się tam w porównaniu z 2011 r. o prawie 17 proc. - informuje Dzwonkowski.

Największy spadek produkcji ziemniaków zanotowano w Wielkiej Brytanii, aż o 24 proc., a także w Belgii - 22 proc. Z kolei relatywnie mały w Niemczech - o blisko 10 proc. Wobec tak głębokiego spadku zbiorów, ceny ziemniaków w Europie Zachodniej są bardzo wysokie.

- W tygodniu poprzedzającym okres świąteczny średni poziom cen ziemniaków do przetwórstwa w kontraktach terminowych na kwiecień 2013 r. wynosił ok. 285 euro/t, a na przełomie roku wzrósł do ok. 294 euro/t. Wysokie ceny ziemniaków utrzymają się prawdopodobnie także w następnych miesiącach, ale spektakularnych wzrostów i rekordowych poziomów tych cen w bieżącym sezonie prawdopodobnie już nie będzie - informuje Dzwonkowski.

Wysoki poziom cen ziemniaków w krajach Europy Zachodniej wywiera też presję na wzrost naszym rodzimym rynku. W pierwszych miesiącach sezonu, kiedy podaż ziemniaków wczesnych była relatywnie duża, ceny ziemniaków w Polsce były bardzo niskie.

Wzrost cen ziemniaków rozpoczął się dopiero w październiku. Na targowiskach jeszcze w listopadzie ceny były nieznacznie niższe niż przed rokiem, a ich przeciętny poziom wyniósł 60 zł/dt. W IV kwartale średni poziom cen ziemniaków na rynkach hurtowych wyniósł ok. 46 zł/dt, wobec 37 zł/dt w analogicznym okresie 2011 r. i 76 zł/ dt dwa lata wstecz.

Podobał się artykuł? Podziel się!