Ze wstępnych szacunków World Potato Markets wynika, że powierzchnia uprawy ziemniaków jadalnych (bez sadzeniaków i skrobiowych) w krajach w UE-5 (Niemcy, Francja, Holandia, Belgia i Wlk. Brytania) wynosi 581,4 tys. ha i jest o 2,9 proc. mniejsza niż w 2014 r.

- Średnie plony przewiduje się na poziomie 463 dt/ha, co w porównaniu z ubiegłym rokiem będzie stanowić spadek o 5,5 proc. Zbiory prognozuje się na poziomie 26,9 mln ton, o 8,2 proc. mniej niż w roku poprzednim – podaje dr Wiesław Dzwonkowski z IERiGŻ.

Jak kształtują się ceny? Generalnie są bardzo zróżnicowane w zależności o regionu. - W Broniszach w tym okresie ziemniaki z ubiegłorocznych zbiorów oferowano w cenie 0,44-0,7 zł/kg, w Lublinie 0,5 zł/kg, a w Poznaniu 0,4-0,53 zł/kg. Tradycyjnie najniższe były ceny hurtowe ziemniaków w Sandomierzu (0,30-0,40 zł/kg) i w Łodzi (0,27—0,47 zł/kg) – podaje dr Dzwonkowski.

Na rynku coraz większa była też oferta ziemniaków młodych krajowej produkcji, których ceny, w zależności od odmiany, jakości i wielkości bulw, w końcu maja wynosiły od 1,2 zł, do 2,5 zł/kg, średnio 1,81 zł/kg, podczas gdy w pierwszym tygodniu maja kosztowały ok. 9 zł/kg.

- Na wybranych rynkach hurtowych oferowane były także ziemniaki wczesne z importu (głównie z Cypru i Grecji), których ceny wahały się od 1,84 zł/g do 2,80 zł/kg. Na niektórych giełdach towarowych była również oferta ziemniaków importowanych z ubiegłorocznych zbiorów w cenie 0,46-0,53 zł/kg – czytamy w raporcie.

Dla przykładu w Niemczech ceny ziemniaków jadalnych w końcu maja wynosiły ok. 88 euro/t i były o 10 euro/t wyższe niż przed miesiącem, ale znacząco niższe niż w maju 2014 r., gdy kosztowały ok. 190 euro/t. - Podniosły się również, choć w mniejszym stopniu, ceny ziemniaków przeznaczonych do przetwórstwa. Ceny ziemniaków z przeznaczeniem na frytki wynosiły 30-40 euro/t, a na chipsy 45-60 euro/t – informuje dr Wiesław Dzwonkowski.

Podobał się artykuł? Podziel się!