Tegoroczne Jesienne wyższe od przeciętnych (o ponad 100-150mm) opady deszczu spowodowały duże utrudnienia (szczególnie na glebach ciężkich) podczas zbioru jak i odbioru buraków z pola.

Zbiór buraków w warunkach nadmiernej wilgotności gleby przyczynia się nie tylko do gorszej jakości wyoranych korzeni (uszkodzenia, ułamania, większe zanieczyszczenie ziemią), ale także powoduje degradację gleby pod względem jej właściwości fizycznych i problemy z właściwym składowaniem buraków na polu.

Podobne problemy jak obecnie, wystąpiły także w listopadzie ubiegłego roku, lecz na zdecydowanie mniejszym areale. Tegoroczny przebieg pogody jaskrawo wskazał które pola obarczone są dużym ryzykiem zbyt późnego zbioru i których miejsca pod pryzmy buraków należy w przyszłości unikać.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!