Ostatnim zabiegiem ochrony plantacji ziemniaka, w tym również przed zarazą ziemniaka, jest desykacja naci. To bardzo ważny zabieg związany z poprawą jakości oraz zdrowotności bulw. Przede wszystkim ma on na celu ułatwienie zbioru bulw przez usunięcie części nadziemnej - naci. Szczególnie istotny jest na plantacjach ziemniaka jadalnego i przemysłowego (przeznaczonego na frytki i chipsy), intensywnie nawożonego, gdyż ogranicza uszkodzenia mechaniczne bulw. Desykacja przyspiesza osiągnięcie dojrzałości przez bulwy, przez co są one bardziej odporne na obicia w trakcie kopania i transportu. Łatwiej się także oddzielają od stolonów.

Korzyścią z przeprowadzenia tego zabiegu jest również zmniejszenie masy zielonej trafiającej do maszyny (kombajny jedno-i dwurzędowe oraz kopaczki), co pozwala na sprawne przeprowadzenie zbioru, ponieważ elementy robocze odpowiadające za wykop rzadziej zapychają się roślinnością. Problematyczne bywają głównie chwasty z rodziny komosowatych oraz rumianowatych, jak również chwastnica jednostronna. Przeprowadzając ten zabieg, rolnik zyskuje na czasie, a także oszczędza paliwo oraz pracę ludzi i maszyn.

W praktyce rolniczej zabieg ten przeprowadzany jest w gospodarstwach uprawiających ziemniak o dużym areale. Zdecydowanie rzadziej decydują się na niego mniejsi plantatorzy, którzy czekają na naturalne zaschnięcie naci. Przyczyną takiego stanu jest wzrost kosztu produkcji o 350-370 zł/ha.

DESYKACJA CHRONI PRZED ZARAZĄ ZIEMNIAKA

Zaraza ziemniaka jest najgroźniejszą chorobą gospodarczą pojawiającą się na plantacjach ziemniaka. Wywoływana jest przez patogen (Phytophthora infestans) i może przyjmować formę łodygową lub liściową. Jej szkodliwość polega na zniszczeniu części nadziemnej w 50-70 proc., czego następstwem jest znaczne obniżenie wielkości i jakości plonu bulw. Zabieg desykacji ma szczególne znaczenie w latach intensywnego porażenia ziemniaka tą chorobą, a także w warunkach sprzyjających rozwojowi choroby, tj. w okresach dużych opadów deszczu i dużej wilgotności oraz umiarkowanej temperatury - a więc takich jak obecnie.