Polska ma kłopoty ze zwiększeniem eksportu rodzimych ziemniaków z powodu problemów fitosanitarnych. Ziemniaki sprzedawane z Polski do innych państw Unii Europejskiej muszą być zaopatrzone w zaświadczenie Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa stwierdzające, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych nie wykryto występowania w nich bakterii Cms.

Planowany system jakości pozwoliłby rolnikowi wysyłać ziemniaki do innych państw członkowskich UE bez konieczności badania wszystkich partii ziemniaka pochodzących z gospodarstwa po upływie trzyletniego okresu uczestnictwa w systemie.

Jak informuje PIN aktualnie ministerstwo przedstawiło już propozycję warunków uczestnictwa producentów rolnych w systemie.

Podobał się artykuł? Podziel się!