Od 2014 r. producenci rolni zostaną zobowiązani do stosowania zasad integrowanej ochrony roślin (IPM - ang. Integrated Pest Management).

Podstawowym założeniem IPM jest stosowanie zabiegów naturalnie ograniczających presję agrofagów i zrównoważenie chemicznej ochrony roślin.

Elementy IPM opracowane dla uprawy ziemniaka są zgodne z zaleceniami profilaktyki chorób atakujących ten gatunek.

Można podzielić je na działania i decyzje podejmowane przed założeniem uprawy, w trakcie sadzenia, zwalczanie agrofagów w okresie wegetacji, postępowanie podczas zbioru oraz przed i w trakcie przechowywania.

Przed posadzeniem

- Czynniki, na które należy zwrócić uwagę przed założeniem uprawy, to: typ gleby, rotacja upraw, odpowiednie techniki uprawy, optymalne nawożenie i nawadnianie, zwalczanie chwastów i wybór odpowiedniej odmiany - wylicza prelegentka. - Dlaczego istotny jest typ gleby? Na przykład czarna nóżka czy mokra zgnilizna występują tam, gdzie pole jest np. zalane wodą przez dłuższy okres albo w warunkach wysokiej wilgotności. Jeżeli decydujemy się na uprawę odmiany o obniżonej odporności na czarną nóżkę, to wybierzmy pole, które jest na wzgórzu, a nie w dołku, gdzie niebezpieczeństwo wystąpienia tej choroby jest większe - tłumaczy.

Prawidłowe zmianowanie również pozwoli ograniczyć presję wielu chorób.

- Jednym z przykładów na to, jak ważnym elementem jest rotacja upraw, jest rizoktonioza. Źródłem porażania tą chorobą jest zarówno ospowaty sadzeniak, ale również populacja grzyba pochodząca z gleby. Jeżeli ziemniaki uprawiane są po ziemniakach, to bardzo często, jak np. w woj. dolnośląskim, następuje nagromadzenie patogenu w glebie, a więc źródło potencjalnego porażenia jest o wiele większe. Ziemniak na tym samym polu powinien być uprawiany najwcześniej po 3-4 latach - podkreśla prof. Kapsa.

- Innym przykładem stosowania niewłaściwego płodozmianu jest to, że od trzech lat spotykamy w uprawie ziemniaka zgniliznę twardzikową. Choroba ta występuje powszechnie na warzywach i rzepaku. W województwie mazowieckim, gdzie ziemniaki wchodzą na stanowisko po warzywach, problem występuje najczęściej. Zarodniki grzyba Sclerotinia sclerotiorum pozostają żywotne w resztkach roślinnych w glebie i mają możliwość porażenia posadzonych ziemniaków - relacjonuje.