Jednym z zagrożeń w uprawie ziemniaków jest zachwaszczenie, które powoduje straty ilościowe i jakościowe w plonach. Dlatego naukowcy postanowili przebadać to zagadnienie. Jego celem była ocena ekonomiczna różnych sposobów odchwaszczania ziemniaka odmiany Tajfun z zastosowaniem kalkulacji różnicowych.

Podstawą do obliczeń były wyniki doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach 2008-2009. W badaniu zastosowano pięć sposobów pielęgnacji ziemniaka: 1. Obiekt kontrolny - pielęgnacja mechaniczna; 2. Command 480 SC w dawce 0,2 l/ha; 3. Command 480 SC w dawce 0,2 l/ha + Afalon Dyspresyjny 450 SC w dawce 1 l/ha; 4. Stomp 400 SC w dawce 3,5 l/ha; 5. Stomp 400 SC w dawce 3,5 l/ha + Afalon Dyspresyjny 450 SC w dawce 1 l/ha.

Jakie są wyniki? Najwyższą wartość plonu uzyskano stosując pielęgnację mechaniczno-chemiczną z użyciem herbicydów Command 480 SC (0,2 l/ha) + Afalon Dyspresyjny 450 SC (1 l/ha). Poprawienie wyniku finansowego na tym obiekcie w porównaniu do obiektu kontrolnego wyniosła 10495,3 zł/ha.

Podobał się artykuł? Podziel się!