Najlepiej jest gdy pryzma z buraków jest tak zlokalizowana, aby ułatwiła odbiór surowca. Dlatego dobrze, kiedy znajduje się ona przy skraju pola, niedaleko utwardzonej drogi. Poza tym preferowane są też lekkie wzniesienia, oczywiście o ile to możliwe, bez zastoisk wody i na luźniejszym podłożu. Dobrze jest też, kiedy blisko nie ma żadnych zadrzewień, a także słupów elektrycznych, które tylko utrudniałyby załadunek.


Jak można przeczytać w Metodyce integrowanej ochrony buraka cukrowego i pastewnego dla doradców formowana pryzma musi uwzględniać parametry doczyszczarko-ładowarki, którą zostanie dokonany załadunek buraków.

Przykładowo parametry jakie należy uwzględnić dla ,,Myszy" firmy Ropa określa szerokość pryzmy do 7,5 m, wysokość około 2-3 m, a szerokość górnej warstwy do 2 m. Długość pryzmy nie ma znaczenia.

Formowanie pryzm najlepiej zakończyć przed przymrozkami.

Na jakość buraków do przechowania zwraca się szczególną uwagę. Nie mogą być one uszkodzone, połamane czy też mieć objawy chorób. W takich przypadkach mogą nastąpić straty i rozwój zgnilizn kopcowych. Dodatkowo burak musi być prawidłowo ogłowiony, nieuszkodzony mechanicznie, zdrowy i z niewielkim za¬nieczyszczeniem. Pryzmę zaleca się przykryć agrowłókniną.

Podobał się artykuł? Podziel się!