Koniec roku skłania do podsumowań. O takowe pokusili się naukowcy z IERiGŻ omawiając rynek ziemniaka. Nie był to łatwy rok dla producentów. Powodem takiego stanu rzeczy była przede wszystkim susza i niższe niż się spodziewano plony. Czy kolejny też taki będzie? Wiele będzie zależało od przebiegu pogody, bo powierzchnia uprawy powinna pozostać na stałym poziomie.

Wracając do podsumowań bardzo niskie ceny w poprzednim sezonie spowodowały spadek areału uprawy ziemniaka w krajach Europy Zachodniej i większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

- W całej UE powierzchnia uprawy w 2015 r. wyniosła 1,64 mln ha i była o 3,2 proc. mniejsza niż w roku poprzednim. Z powodu spadku plonów, zbiory ziemniaka w UE-28 zmalały w porównaniu z 2014 r. prawie o 13 proc. i wyniosły 52,3 mln ton – czytamy w raporcie.

Warto zaznaczyć, że w krajach mających decydujący wpływ na europejski rynek ziemniaków (Belgia, Francja, Holandia, Niemcy i Wlk. Brytania) zbiory ziemniaków jadalnych zmniejszyły się o ok. 13 proc. W efekcie ceny surowca na rynkach zachodnioeuropejskich znacząco wzrosły.

- W Polsce powierzchnia uprawy ziemniaków, według szacunków IHAR-PIB i IERiGŻ-PIB wyniosła w 2015 r. ok. 308 tys. ha i była większa od ubiegłorocznej o ok. 11 proc. Plony szacuje się na 217 dt/ha, wobec 278 dt/ha w roku poprzednim i 190 dt/ha średnio w latach 2006-2010. Zbiory wyniosły 6,7 mln ton i były o 1 mln ton mniejsze niż w 2014 r., a w odniesieniu do średnich zbiorów z lat 2006-2010 spadek wyniósł ponad 32 proc. Z powodu obniżenia produkcji, ceny ziemniaków także w Polsce są wysokie – podaje Instytut.

Co warto podkreślić, w pierwszych miesiącach sezonu 2015/2016, z wyjątkiem lipca, ceny ziemniaków w obrocie targowiskowym są od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wyższe niż przed rokiem, a w obrocie hurtowym ich wzrost jest prawie dwukrotny.

- Przewiduje się, że średnie ceny ziemniaków na targowiskach w skali całego sezonu mogą wynieść ok. 100 zł/dt i będą o ok. 37 proc. wyższe niż w sezonie 2014/15. Średni poziom cen hurtowych może wynieść ok. 74 zł/dt, wobec 42 zł/dt w sezonie poprzednim i 70 zł/dt średnio w ostatnim pięcioleciu. W bieżącym sezonie nie przewiduje się istotnych zmian w wolumenie eksportu przetworów ziemniaczanych – informuje IERiGŻ.

Sprzedaż skrobi ziemniaczanej na rynki zagraniczne, z powodu spadku jej produkcji, przypuszczalnie będzie mniejsza niż w poprzednim sezonie. - Wywóz ziemniaków może być nieznacznie większy niż w sezonie 2014/15. Utrzyma się wysokie zapotrzebowanie krajowego rynku na produkty skrobiowe – czytamy w raporcie.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!