- Buraki cukrowe zebrano z powierzchni ok. 170 tys. ha, tj. o 26 tys. ha mniejszej niż przed rokiem. Średni plon korzeni jest szacowany na ok. 520 dt/ha, wobec 689 dt/ha przed rokiem. W rezultacie zbiory wyniosły ok. 8,9 mln ton. Korzystne warunki pogodowe w okresie zbiorów i przetwórstwa spowodowały, że polaryzacja cukru była wysoka – poinformowała w najnowszym Raporcie rolnym Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB.

Zdaniem Instytutu produkcja cukru może wynieść ok. 1350 tys. ton i po raz pierwszy od lat będzie mniejsza od kwoty produkcyjnej (1405 tys. ton). W pierwszych dwóch miesiącach obecnej kampanii (IX-X) br. produkcja cukru wyniosła 430 tys. ton i była o 40 proc. mniejsza niż przed rokiem.

- Produkcję bieżącą należy jednak powiększyć o 321 tys. ton pozakwotowego cukru z kampanii 2014/2015, który producenci zaliczyli na poczet produkcji kwotowej w sezonie 2015/2016 – czytamy w raporcie.

Co ciekawe na krajowym rynku utrwaliła się wzrostowa tendencja cen cukru, a decyduje o tym mniejsza produkcja w bieżącej kampanii oraz wzrost cen na światowym rynku.

- W handlu detalicznym średnia cena wyniosła 2,43 zł/kg i była o 1,6 proc. wyższa niż przed miesiącem oraz o 11 proc. wyższa niż przed rokiem. Wzrost cen detalicznych cukru spowodował, że spadło spożycie cukru w gospodarstwach domowych. W pierwszym półroczu 2015 r. przeciętne miesięczne spożycie wyniosło 1 kg/osobę i było o 10 proc. mniejsze niż przed rokiem. Utrzymały się duże różnice konsumpcji w poszczególnych grupach gospodarstw domowych. W gospodarstwach domowych rolników spożycie spadło o 8,2 proc. do 1,53 kg/osobę, a w rodzinach emerytów i rencistów o 11 proc. do 1,28 kg/osobę. W gospodarstwach domowych pracowników spożycie spadło o 9,4 proc. do 0,87 kg/osobę, a w rodzinach osób utrzymujących się z pracy na własny rachunek o 11 proc. do 0,73 kg/osobę – informuje IERiGŻ.

Podobał się artykuł? Podziel się!