Jak wynika z analizy Instytutu w warunkach średnich plonów na poziomie 540-580 dt/ha zbiory korzeni wyniosą ok. 10,3-11,4 mln t. Umożliwi to produkcję cukru na poziomie 1550-1700 tys. t. Wynika z tego, że produkcja będzie o 140-300 tys. t większa od kwoty produkcyjnej, a także większa od popytu na rynku wewnętrznym.


W rezultacie konieczny będzie eksport nadwyżek produkcyjnych i równoczesny import w celu zaspokojenia popytu na rynku wewnętrznym. W 2012 r. w handlu zagranicznym wystąpi dodatnie saldo na poziomie 200 tys. t. Nadwyżki podaży na rynku wewnętrznym w warunkach niewielkiego spadku cen światowych mogą przyczynić się do spadku cen cukru na rynku krajowym - informuje IERiGŻ.

Podobał się artykuł? Podziel się!