Badania prowadzone są przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR). Podzielono je pod względem kierunków użytkowych ziemniaków. Jak wypadły odmiany skrobiowe?

Wśród odmian średnio wczesnych w tym roku prym wiodła pod względem plonu ogólnego bulw odmiana Jubilat ze 109 proc. wzorca (wzorzec był wyliczony na podstawie średniej ze wszystkich odmian w danym roku i wyniósł 391 dt/ha). Na drugim miejscu pod względem wysokości plonu znalazła się odmiana Pasat (106 proc. wzorca), a na trzecim Glada (103 proc. wzorca). Pod względem plonu skrobi odmiany średnio wczesne spisywały się następująco (wzorzec 75,5 dt/ha): Jubilat - 114 proc. wzorca, Kaszub - 104 proc. wzorca i Pasat - 101 proc. wzorca. W wypadku zawartości skrobi kolejność była następująca: Kaszub - 21,4 proc., Jubilat - 20,2 proc. i Harpun - 19 proc.

Następną badaną grupą były odmiany ziemniaka skrobiowego średnio późnego i późnego. Plon ogólny najwyższy osiągnęła w tej grupie odmiana Pokusa - 115 proc. wzorca (wzorzec 460 dt/ha), Kuras - 109 proc. W wypadku plonu skrobi triumfowała odmiana Hinga - 111 proc. wzorca (wzorzec 86,7 dt/ha), pokusa - 109 proc. wzorca i Kuras - 106 proc. wzorca. Zawartość skrobi miała najwyższą odmiana Hinga - 21,3 proc., Inwestor - 19,3 proc. i Pasja Pomorska - 18,5 proc.

Generalnie jeśli chodzi o plon bulw ziemniaków skrobiowych to ten rok okazał się najmniej plenny w porównaniu z czterema ostatnimi. Dla porównania w wypadku ziemniaków średnio wczesnych plon w tym sezonie wyniósł średnio 391 dt/ha, w roku ubiegłym 402 dt/ha, a w 2011 aż 490 dt/ha. Również pod względem plonu skrobi nie mieliśmy do czynienia z imponującymi wynikami na tle ostatnich lat. W grupie odmian średnio późnych i późnych średnia wyniosła 86,7 dt/ha, w roku ubiegłym 95,8 dt/ha, a w roku 2011 - 101,2 dt/ha.

Zawartość skrobi u odmian średnio wczesnych była raczej zbliżona do tych z czterech lat, ale już w grupie późnej okazała się najniższa, bo wyniosła 18,8 proc., kiedy w latach pozostałych kształtowała się na poziomie 20 i więcej procent.

Podobał się artykuł? Podziel się!