Zdaniem ekspertów miniony sezon dla producentów ziemniaków był bardzo trudny. Powodem takiej sytuacji były bardzo niskie ceny hurtowe uzyskiwane za ziemniaki jadalne. Rolnicy mają olbrzymie kłopoty ze sprzedażą zbiorów. To nie sprzyja zwiększaniu upraw tego gatunku. Mimo tych zawirowań ekonomicznych, jak przedstawia Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2011 r. Głównego Urzędu Statystycznego powierzchnia uprawy ziemniaków wynosiła około 0,4 mln ha i była większa od poprzedniego roku o 1,4 proc. Zbiory oceniono na blisko 9,4 mln t. Były one wyższe o 10,8 proc. od tych z roku 2010. Pojawianie się szkodników, nadal jest problemem.


- Zima była sroga, przemarzanie gruntu było głębokie, a więc część populacji stonki mogło nie przeżyć (tej która nie zeszła głębiej). Jednak warunki wilgotnościowe gleby sprzyjały przezimowaniu. Trudno jest więc określić wypadkową tych wszystkich warunków składających się na wystąpienie stonki wiosną - mówi dr Wojciech Nowacki z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Jadwisinie.


Zdaniem specjalisty zimna wiosna opóźni pierwsze pojawy stonki, która z głębszych warstw gleby przedostawać się będzie na plantacje ziemniaka. - Na pewno stonka pojawi się, ale jej liczebność nie powinna być zbyt duża. Jest to tylko jednak prognoza - dodaje dr Nowacki. Czy to dobrze? Z informacji IHAR wynika, że w Holandii i w Wielkiej Brytanii wytępiono stonkę doszczętnie. Te kraje przodują teraz w badaniach nad ekologicznym systemem gospodarowania w rolnictwie.


U nas ten problem nadal jest bardzo ważny. Stonka odznacza się bowiem dużą płodnością samic, jak i szybkością wzrostu larw, które niszczą nać i powodują w konsekwencji gołożery. Za jej rozprzestrzenianie odpowiedzialne są przede wszystkim małe ekstensywne niechronione plantacje, gdzie rozwijają się bardzo często samosiewy ziemniaka, których z roku na rok jest więcej z powodu m.in. lżejszych zim.


Jakimi środkami zwalczać tego szkodnika? Należy pamiętać, że stonka ziemniaczana łatwo uodparnia się na stosowane substancje aktywne. Stąd podczas wyboru preparatu należy zwracać na to uwagę i przestrzegać zasady przemiennego stosowania różnych substancji czynnych. Warto też patrzeć na temperaturę panującą w momencie wykonywania oprysku, a także wiedzieć, że wybór uzależniony jest w dużym stopniu od czasu, jaki pozostaje między wykonaniem oprysku a zbiorem, a wiec istotny jest okres karencji.