Ziemniaki można uprawiać na glebach lekkich, ale nie oznacza to, że w niskiej kulturze. Tolerancja tej rośliny nie obejmuje niskiej sprawności gleb, niewielkiej zasobności w składniki pokarmowe, nieuregulowanych stosunków powietrzno-wodnych czy bardzo niskiego odczynu – pH poniżej 5,0.

Ziemniaki po zbożach

Zakładając, że bezpośrednio po zbiorze ściernisko zostało zwapnowane i podorane, a chwasty w znacznej części zniszczone zabiegami uprawowymi lub herbicydami, nadeszła pora nakarmić glebę. Pierwsza połowa października to doskonały moment na rozrzucenie obornika i przykrycie go orką średnią na głębokość do 15 cm. Nie powinno się wywozić więcej obornika na pole niż można go w danym dniu przyorać. Wystawiony na działanie słońca i wiatru do dnia następnego straci na swej wartości nawozowej. Zgodnie z przepisami nawożenie organiczne należy zakończyć do końca listopada, ponieważ od 1 grudnia do 28 lutego nie wolno wywozić nawozów naturalnych na pole.

Przyorany obornik zalega na dnie bruzdy. Pozostawienie go tam jest marnotrawstwem cennego nawozu. Dlatego pod koniec listopada lub w grudniu konieczna jest ziębla na głębokość warstwy ornej. Dzięki temu obornik zostanie wyniesiony w połowę jej głębokości. Błędem jest późny wywóz obornika i przykrywanie go orką razówką. Ze względu na głębność i niskie wówczas temperatury, masa organiczna rozkłada się bardzo wolno. Okres zimy przerywa ten proces i dopiero nadchodząca wiosna wznawia mineralizację obornika. Kończy się ona dopiero późną wiosną. Tym samym składniki pokarmowe są wykorzystywane przez ziemniaki w mniejszym stopniu i z dużym opóźnieniem.

Ziemniaki pobierają 10– 50 proc. składników mineralnych z obornika. Jego siła nawozowa spada wraz ze skracaniem się okresu od przyorania nawozu do wysadzenia bulw. Największe (sięgające 50 proc.) jest wówczas, gdy obornik przyorany zostanie bezpośrednio po sprzęcie zbóż. W mniejszym (25 proc.), gdy trafi pod orkę zimową. Nieporozumieniem jest stosowanie go wiosną, tuż przed sadzeniem, bo ziemniaki pobiorą zaledwie 10–15 proc. zawartych w nim składników. Ponadto wiosenna orka bardzo silnie przesuszy glebę, a wysokie nawożenie mineralne zwiększy koszt uprawy.