Buraki cukrowe należą do upraw, w których chwasty dwuliścienne zwalcza się najmniejszą liczbą substancji aktywnych przy pomocy największej liczby kombinacji herbicydowych. Pod tym względem przewyższają nawet wszystkie zboża jare i ozime, łącznie z uwzględnieniem terminów zabiegów jesiennych i wiosennych. Wynika to z licznych możliwości stosowania herbicydów (metod) oraz rejestracji generyków.

Mnogość możliwości

Rozpatrując generyki, należy mieć na uwadze nie tylko identyczne formy, różniące się jedynie nazwami handlowymi, ale również gotowe fabryczne mieszaniny zawierające popularne substancje aktywne. Substancji tych jest zaledwie osiem: desmedifam, chinomerak, chlopyralid, chloridazon, etofumesat, fenmedifam, lenacil i metamitron. Spośród nich desmedifam i chinomerak nie mają indywidualnych form i są zawsze stosowane jako komponenty z innymi substancjami aktywnymi. Uwzględniając tylko metodę stosowania herbicydów w trzech dawkach dzielonych, można uzyskać kilkaset wariantów zastosowań herbicydów zgodnych z rejestracją.

Należy zwrócić uwagę, że kolejne warianty wynikają z możliwości zamiennego stosowania generyków. Kombinacje te nie są zarejestrowane, ale wiadomo, że są masowo stosowane – dlaczego? Dlatego, że każdy rolnik liczy i dąży, nawet jeżeli jest to niezgodne z przepisami, do poniesienia jak najniższych kosztów odchwaszczania. Tu jak bumerang wraca problem zalegalizowania zaleceń typu „off label”, czyli oficjalnego dopuszczenia do stosowania zabiegów wariantami niezarejestrowanymi, ale w pełni logicznymi, potwierdzonymi przez autorytety doradcze i naukowe. Jak z tego wynika, i nic w tym dziwnego, zawsze rolnikowi będzie bliska ekonomika w każdej dziedzinie, nawet tak wąskiej, jak odchwaszczanie buraków cukrowych.

Ceny

Podstawowym elementem oszczędności jest nabywanie pojedynczych herbicydów po najniższych cenach. W tabeli zestawiono najbardziej popularne i dostępne herbicydy na rynku.

herbicydy