Przebieg pogody w tym roku nie był korzystny również i dla producentów buraka cukrowego.

- Susza, która szczególnie dotknęła plantatorów na zachodzie kraju negatywnie wpłynęła na rozwój buraka. Przebieg pogody wpłynął istotnie nie tylko na plony korzeni, ale również na zawartość cukru. Pomimo niższych plonów korzeni, wysoka polaryzacja umożliwiła plantatorom, wywiązanie się z umów kontraktacyjnych – zauważyli doradcy koncernu.

Jak jednak zauważyli, kampania przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem, bez większych problemów z załadunkiem, transportem i przerobem surowca.

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że powierzchnia uprawy buraka w tym roku wyniosła ok. 179 tys. ha o ok. 9,6 proc. mniej niż w roku 2014. GUS oszacował, że plony są w tym roku o ok. 27 proc. niższe od tych w roku ubiegłym i wynoszą 501 dt/ha. Zbiory buraka oceniane są na ok. 9 mln t tj. o 34 proc. mniej od uzyskanych w roku ubiegłym.

Z kolei Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB ocenił, że buraki cukrowe zebrano z powierzchni ok. 170 tys. ha, tj. o 26 tys. ha mniejszej niż przed rokiem. Średni plon korzeni szacowano na ok. 520 dt/ha, wobec 689 dt/ha przed rokiem. W rezultacie zbiory wyniosły ok. 8,9 mln ton.

Na początku grudnia Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego ocenił, że średni plon tego gatunku wyniesie 52 t/ha, polaryzacja 17,5 proc. W bieżącej kampanii z areału 171 tys. ha zostanie zebranych 8900 tys. ton buraka cukrowego, z których wyprodukuje się 1330 tys. t cukru.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!