KSC zgłosiła akces nabycia akcji Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ" w Stoisławiu. Oznacza to, że spółka zamierza inwestować w sektor zbożowy. - Zgłosiliśmy akces nabycia akcji PZZ w Stoisławiu - jednego z największych młynów w Polsce. Nie jest to jeszcze decyzja o zakupie lecz forma zgłoszenia, ponieważ musimy rozpoznać kondycję firmy i jej możliwości rozwoju. Dotychczasowe wyniki finansowe PZZ nie są dla nas satysfakcjonujące, ale z całą pewnością jest to firma i branża z potencjałem rozwoju. Gdyby doszło do takiego zakupu byłby to pierwszy krok KSC do realizacji koncepcji, stworzenia silnej grupy działającej w obszarze rolno-spożywczym - mówi Kulicki.

Prezes dodał, że KSC ma bardzo duży potencjał obsługi rolnictwa. - Nasi plantatorzy uprawiają buraki jedynie na 25 proc. swojego areału, który posiadają, a kolejne uprawy to przede wszystkim zboża. Dlatego naszą strategią jest połączenie, stworzenie pewnego rodzaju synergii, która spowoduje, że polski rolnik współpracujący z naszym koncernem byłby obsługiwany w szerszym zakresie niż tylko cukier i buraki cukrowe - dodaje Marcin Kulicki.

Spółka od trzech lat konsekwentnie realizuje program inwestycyjny, który został wyznaczony w strategii. - Pula przeznaczonych na to pieniędzy to ok. 800 mln zł na najbliższe lata. Rocznie to 200 mln zł. W roku 2011 wybudowaliśmy trzy silosy na cukier. Tak dużego wzrostu powierzchni magazynowej w tym zakresie spółka do tej pory nie miała. Jak dobry to był krok pokazuje ta kampania, gdzie bez tych dodatkowych 150 tys. t powierzchni magazynowej byłoby nam bardzo trudno. Poczyniliśmy również szereg innych inwestycji w obszarze ochrony środowiska. Główną inwestycją, którą chcemy przeprowadzić w 2012 r. będzie rozpoczęcie budowy rafinerii cukru trzcinowego. Byłby to początek procesu przygotowania Krajowej Spółki Cukrowej do planowanego przez Komisję Europejską uwolnienia rynku cukru w roku 2015 - mówi Kulicki. Podobał się artykuł? Podziel się!