Prywatyzacja KSC odbędzie się przy udziale plantatorów i pracowników. 22 lutego wybrano konsorcjum doradcze firm, które przygotują prospekt emisyjny, analizy oraz wspomogą MSP przy realizacji procedury składania zapisów.

Zdaniem wiceministra Adam Leszkiewicz, określenie wartości akcji Krajowej Spółki Cukrowej ma ogromne znaczenie, bo to najbardziej interesuje uprawnionych do udziału w prywatyzacji. Dopiero w tym momencie będzie wiadomo ilu uprawnionych stać na zakup udziałów i jakie będzie zainteresowanie.

Ministerstwo Skarbu Państwa oczekuje, że wycena wartości akcji KSC powinna być gotowa pod koniec wakacji. Pod koniec trzeciego kwartału opublikowane będą oferty zbycia akcji osobom uprawnionym, co będzie jednoznaczne z rozpoczęciem zapisów na akcje, które potrwają około 3 miesięcy.

Pod koniec pierwszego półrocza przyszłego roku zacznie się okres zawierania umów ostatecznych z osobami uprawnionymi. Cały proces prywatyzacji KSC powinien być zakończony do końca przyszłego roku.

Zdaniem wiceministra, dalszy harmonogram prywatyzacji KSC będzie zależał w dużym stopniu od tego, ilu zgłosi się chętnych do zakupu akcji. Jeżeli w pierwszym etapie nie będzie chętnych na 100 proc. udziałów, to procedura bedzie powtarana, albowiem celem prywatyzacji jest całkowite wyjście Skarbu Państwa z KSC i przekazanie spółki w ręce uprawnionych inwestorów. Podobał się artykuł? Podziel się!