KZPBC szacuje, że tegoroczna powierzchnia zasiewów buraka cukrowego wynosi 196 tys. ha. Plon korzeni oceniany jest średnio na ok. 60 t/ha, przy polaryzacji (zawartości cukru) 17,5-18 proc. Co z cenami?

- Gdy średnia cena sprzedaży cukru białego w roku gospodarczym (czyli od 1 października 2011 do 30 września 2012 r.) przekroczy cenę referencyjną powiększoną o 40 euro (łącznie 444,4 euro/t cukru), to producent cukru zobowiązany jest podzielić się w równym stopniu z plantatorem uzyskaną nadwyżką. Dodatkowe świadczenie finansowe, wyliczone zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu, musi zostać wypłacone najpóźniej do 15 listopada 2012 r. - informuje KZPBC.

Związek dodaje, że obecnie prognozowaną wysokość tego świadczenia można obliczyć, bazując na szacunkach średniej ceny sprzedawanego cukru w Polsce. Dla potrzeb kalkulacji przyjęta została średnia cena cukru na poziomie 700 euro/t, a przeliczenie wszystkich cen z euro na złotówki zostało dokonane w oparciu o kurs euro dla ceny minimalnej buraka cukrowego - 4,3379 zł/euro.
- Przy takim średnim poziomie cen dodatkowe świadczenie finansowe wynosi ok. 77 zł/t buraków o zawartości cukru 16 proc., czyli tyle dodatkowo, ponad cenę minimalną (114,04 zł) plantatorzy powinni otrzymać do 15 listopada 2012 r. Łącznie cena za buraki o standardowej zawartości cukru powinna wynieść ok. 190 zł/t. Jest to wartość jedynie poglądowa, która musi zostać zweryfikowana po zakończeniu roku gospodarczego - informuje Kazimierz Kobza z KZPBC.

Jak wynika z informacji zebranych przez Związek, firma Pfeifer & Langen zaproponowała plantatorom podwyższenie ceny o 20 zł za buraki dostarczone w kampanii 2011/12. - Dotyczy to tych plantatorów, którzy w poprzedniej kampanii wybrali opcję ceny minimalnej z dopłatą gwarantowaną 40 zł. Po przyjęciu propozycji łączna cena za buraki o zawartości cukru 16 proc. wyniesie 174,04 zł (dopłata za polaryzację do ceny minimalnej). Oczywiście oferta nie jest bezwarunkowa - przyjęcie jej jest uzależnione od kontynuacji opcji ceny gwarantowanej również w kampanii 2012/13 - podaje KZPBC.

Zdaniem Kobzy zaproponowane przez producenta cukru rozwiązanie prawdopodobnie wiąże się z koniecznością zniwelowania różnic pomiędzy ceną za buraki płaconą plantatorom, którzy wybrali opcję ceny gwarantowanej, a tymi, którzy zdecydowali się na zastosowanie zapisów z rozporządzenia MRiRW, chcąc skorzystać z wysokich cen cukru na rynku polskim.

- Takie podejście sygnalizuje, że ceny cukru w nadchodzącej kampanii 2012/13 utrzymają się na wysokim poziomie - prognozuje KZPBC.

Podobał się artykuł? Podziel się!