W buraku cukrowym intensywnie rozwija się mszyca trzmielinowo-burakowa. Mszycę tą notuje się także na uprawach bobiku oraz bobu, w warzywach (burak ćwikłowy, szpinak) oraz na wielu chwastach. Rozwojowi populacji sprzyja obecna pogoda jest ciepło lecz nie upalnie i nie ma obfitych opadów. W takich warunkach mszyce mogą się bardzo szybko rozmnażać.

Liczne kolonie mszycy wysysają soki z rośliny. W konsekwencji powoduje to zawijanie się liści do wewnątrz, ich kędzierzawienie oraz pokrycie ich lepką spadzią. Mszyce także przenoszą żółtaczką wirusową, groźną w konsekwencjach chorobę buraka.

Jak donoszą nam plantatorzy buraka cukrowego, lokalnie szkodnik ten przekroczył już próg ekonomicznej szkodliwości, który wynosi średnio 15 mszyc nieuskrzydlonych na jednej roślinie. Nie obejdzie się zatem bez oprysku. Wykonany w najbliższym czasie zabieg ograniczyć może także rozwój wkrótce wylęgających się rolnic, a także bytujących już na liściach larw I pokolenia śmietki ćwiklanki (oprysk kierowany przeciwko śmietce przeprowadza się jednak wcześniej).

Warto pamiętać, że insektycydy zawierające substancję czynną z grupy pyretroidów słabo poradzą sobie ze mszycami w formie kolonijnej (zwalczają natomiast dobrze formy uszkrzydlone, które występują na początku nalotów mszyc na plantacje). Na tym etapie lepiej sięgnąć po preparaty fosforoorganiczne. Niewielkie populacje mszyc dobrze ograniczają ich naturalni wrogowie tj. biedronki (szczególnie ich larwy) oraz biegaczowate.

Do zwalczania mszyc w buraku cukrowym można wykorzystać następujące preparaty:
Danadim 400 EC (dimetoat),
Decis Mega 50 EW (deltametryna),
Delta 50 EW (deltametryna),
Diego 400 EC (dimetoat),
Hunter S 400 EC (dimetoat),
Insektor 400 EC (dimetoat),
Markiz 400 EC (dimetoat),
Proteus 110 OD (tiachlopryd, deltametryna),
Pyrinex Supreme 262 ZW (chloropiryfos, beta-cyflutryna),
Rodan S 400 EC (dimetoat),
Rogor 400 EC (dimetoat).

Podobał się artykuł? Podziel się!