W wydanym oświadczeniu Lubelska Izba Rolnicza wzywa plantatorów do powstrzymania się od jaichkolwiek działań: sprzedaży czy udzielania pełnomocnictw odnośnie otrzymanych za darmo akcji Krajowej Spółki Cukrowej. "Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie działania przyświecają organizatorom wykupu" - oświadcza LIR.
Informacje o możliwości sprzedaży akcji KSC, jakie w ostatnim czasie otrzymują plantatorzy na terenie Lubelszczyzny, pochodzą z Biura Prawno-Finansowego "Inwestor". Pod taką nazwą prowadzi działalność Bartłomiej Paczóski, właściciel niewielkiej plantacji w lubelskiem. Na spotkaniach, na które zaprasza plantatorów oferuje po 33 gr. za jeden walor cukrowej spółki. To ok. jedna piąta wartości księgowej z końca czerwca br. Przeciętnie plantatorzy mają po 800 papierów - wynika z wyliczeń KSC. Podobał się artykuł? Podziel się!