W ministerstwie rolnictwa trwają prace nad przepisami, które mają poprawić sytuację plantatorów ziemniaka. Polska jest wciąż jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie może go eksportować wewnątrz Wspólnoty. W tym tygodniu przedstawiciele Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych spotkają się z minister Ewą Lech. Liczą, że w końcu usłyszą konkrety:

- Po pierwsze aby poprawić sytuację producentów należy wprowadzić dużo wyższe wsparcie na zakup sadzeniaków. Dotychczasowe dopłaty, które wypłacała Agencja Rynku Rolnego były niewystarczające- przyznaje Marian Sikora. Dopytywany o uściślenie, jaka wysokość wsparcia satysfakcjonowałaby rolników, nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć.

Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych stara się również o to by w Polsce stworzono strefy wolne od bakteriozy, z których bez problemu będzie można je eksportować. W danych regionach plantatorzy uprawialiby ziemniaki pochodzące wyłącznie ze sprawdzonych sadzeniaków, a ich badanie przed wywozem za granicę byłoby ułatwione: - Obecnie przed badaniem ziemniaki muszą być złożone na pryzmie i zabezpieczone. Cały ten proces jest bardzo długi, a my naprawdę nie mamy czasu. Zależy nam na tym by ziemniaki badane były bezpośrednio u rolnika. Przecież można je przekroić i ocenić czy mają bakteriozę, przecież jest ona widoczna - uważa Sikora.

Eksperci od dawna powtarzają, że barierą eksportu są niesprzyjające unijne przepisy ograniczające eksport polskich ziemniaków do Wspólnoty, procedury kontroli i wystawiania świadectw fitosanitarnych, a także występująca w kraju choroba tzw. bakterioza pierścieniowa.

- Ja za każdym razem mówię niemal do znudzenia, polskie duże plantacje ziemniaków są od tej choroby wolne – mówi stanowczo dr Nowacki. – Nasz towar jest bezpieczny i produkowany przez profesjonalistów. Problemem są przepisy fitosanitarne.


Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego powierzchnia uprawy ziemniaków w Polsce przekroczyła ponad 0,3 mln ha. Zbiory ziemniaków wyniosły ok. 8,8 mln ton tj. o 39 proc. więcej od zbiorów w 2015 r. W wyniku nadprodukcji ziemniaków w Polsce, w przeciwieństwie do zachodnioeuropejskich rynków, ceny były niskie. Średni poziom cen ziemniaków na targowiskach w okresie przedświątecznym, wg danych MRiRW, wyniósł 0,69 zł/kg wobec 0,93 zł/kg i był o 26 proc. niższy niż przed rokiem. Nieco większy spadek cen ma miejsce w obrocie hurtowym ziemniakami. Średni poziom cen ziemniaków na rynkach hurtowych w okresie przedświątecznym wyniósł 0,50 zł/kg, wobec 0,70 zł/kg w analogicznym okresie 2015 r. i 0,37 zł/kg przed dwoma laty.

Podobał się artykuł? Podziel się!