Większość zbieranych w Polsce ziemniaków jest przeznaczana do przechowywania. Duzi producenci korzystają z wybudowanych specjalnie w tym celu przechowalni, mniejsi ziemniaki kopcują.

W odpowiedzi na niską cenę oraz problemy ze sprzedażą ziemniaków na polach pojawia się duża liczba kopców ziemniaczanych.

Jak zatem przygotować odpowiedni kopiec na ziemniaki?

Kopce powinny być usytuowane na terenie równinnym i przepuszczalnym, najlepiej w ułożeniu północ - południe, co pozwala na umiarkowane nagrzewanie się boków kopców. Do kopcowania ziemniaki muszą być starannie przygotowane, suche, zdrowe i nieuszkodzone, więc dobrze jest gdy są przeselekcjonowane pod tym kątem.

Optymalna szerokość kopca wynosi od 1,8 do 2 m, a wysokość nie powinna przekraczać 0,7 - 0,9m. Długość pryzmy natomiast nie ma większego znaczenia.

Po wysypaniu i uformowaniu kopca, warto wstrzymać się chociażby kilka godzin, do momentu, aż bulwy lekko odparują. Na pryzmę rozkłada się słomę i zabezpiecza przed deszczem np. folią. W związku z wysokimi jeszcze temperaturami panującymi czasem w październiku, w dni słoneczne i bezwietrzne należy odkrywać z folii kopiec i w ten sposób go przewietrzać. Przed nastaniem znacznego ochłodzenia, należy przykryć pryzmę ziemią. W ten sposób stworzy się tzw. jesienną okrywę kopca. Gdy temperatura ziemniaków spadnie do 3-5 ᵒC, należy wykonać osłonę zimową, składającą się z kolejnej warstwy słomy oraz ziemi. Tak zabezpieczone ziemniaki bez większych szkód powinny przetrwać zimę.

Przez cały okres przechowywania ziemniaki w kopcu wymagają kontroli. Przed wykonaniem pierwszej okrywy jesiennej, warto skontrolować czy nie ma ognisk gnijących bulw. Ważnym elementem jest kontrola temperatury. Jej pomiar może być wykonany specjalnym termometrem kopcowym lub czujnikiem elektronicznym.

Straty w kopcach są z reguły wyższe niż w przechowalniach, dotyczy to głównie porażenia ziemniaków mokrą zgnilizną. Na wiosnę gdy temperatura rośnie duże straty mogą następować na skutek kiełkowania bulw. Wówczas przygotowanie do sprzedaży odpowiedniej jakości towaru jest długotrwałe i pracochłonne.

Podobał się artykuł? Podziel się!