Burak cukrowy nie wybacza błędów, zwłaszcza tych popełnionych przy siewie. Z jednej strony powinien być zasiany jak najwcześniej, jak tylko jest to możliwe (każdy dzień opóźnienia powoduje straty wilgoci i skrócenie okresu wegetacji, co wpływa na obniżenie plonów). Z drugiej jednak zbyt wczesny siew buraków w nieogrzaną dostatecznie glebę może być przyczyną problemów ze wschodami.

Pojawia się zatem dylemat czy siać już buraki czy poczekać jeszcze kilka nawet kilkanaście dni. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, gdyż trudno przewidzieć jakie warunki pogodowe pojawią się tuż po siewie. Przykładowo w zeszłym roku sporo plantatorów posiało burak w drugiej i trzeciej dekadzie marca (warunki były dobre), po czym regionalnie na skutek niekorzystnych warunków pogodowych (przymrozki, nawalne deszcze) musieli burak przesiać.

O siewie jednak powinny decydować bardziej warunki polowe niż data w kalendarzu. Odpowiednie warunki do wysiewu buraków cukrowych występują w różnych rejonach Polski i w różnych latach od połowy marca do końca kwietnia. W tym roku z marcowych siewów wielu plantatorów zrezygnowało, głównie ze względu na niskie temperatury i nocne przymrozki, a lokalnie także na zbyt wilgotną glebę. 

Kiedy zatem jest optymalny termin siewu buraków? Do siewu najlepiej przystąpić, gdy gleba jest na tyle wilgotna, że umożliwia wyjazd siewników w pole, a praca sprzętu nie powoduje mazania się gleby. Ważne są także warunki pogodowe, które umożliwiają ogrzanie warstwy ornej do 6 - 8°C. Na dzień dzisiejszy gleba raczej jeszcze nie osiągnęła takich wartości, ze względu na dotychczas chłodne noce.

Trzeba mieć także świadomość, że zbyt wczesny siew bywa ryzykowny. Po pierwsze ze względu na przymrozki (burak jest wrażliwy na temperaturę poniżej -3°C), a po drugie dodatkowo siew w nieogrzaną i wilgotną glebę przyczynia się do wydłużenia okresu wschodów, obniżenia obsady roślin, a także wzrostu pogorszenia zdrowotności siewek, które porażają choroby zgorzelowe.

Przy siewie należy także pamiętać o zachowaniu odpowiedniej głębokości siewu. Nasiona wysiewa się najczęściej na głębokość ok. 2,5-3 cm. Zbyt głęboki spowoduje opóźnienie wschodów, a zbyt płytki będzie przyczyną braku podsiąkania i problemów z kiełkowaniem nasion.

Bardzo ważne jest także zapewnienie dobrej obsady buraków (mieści się ona w przedziale od 85 000 do 95 000 roślin/ha). By to osiągnąć trzeba wysiać minimum 1,25 j.s./ha nasion. Taką normę wysiewu uzyskamy w przypadku gęstości siewu co 18 cm i rozstawy rzędów co 45 cm.

Podobał się artykuł? Podziel się!