Ok. 350 specjalistów od uprawy buraka cukrowego zgromadziła 13 konferencja organizowana we wrześniu przez Instytut Buraka Cukrowego (IFZ) w Göttingen w Niemczech.

Wśród omawianych tematów nie zabrakło dotyczących ochrony roślin, m.in. zwalczania zachwaszczenia w technologii Conviso Smart, czyli wykorzystaniu  herbicydu  i odmiany odpornej na stosowaną substancję czynną. Metoda umożliwia większą elastyczność w terminach stosowania herbicydu, co daje większą skuteczność w ochronie. Jednak mimo zalet wiąże się z ryzykiem wystąpienia odporności chwastów na zastosowaną substancję czynną.

Specjaliści wskazywali, że niezbędne jest zarządzanie przeciwdziałające odporności w całym płodozmianie, w tym kombinacje z klasycznymi herbicydami do zwalczania chwastów w burakach. Taki system w niektórych krajach europejskich powinien być wdrożony po raz pierwszy w 2018.

Odporność chwastów, a także szkodników na substancje czynne preparatów zwalczających jest coraz częściej spotykana, stąd ważną rolę pełnić ma monitoring odporności. Informuje nie tylko o zagrożeniu, jest też podstawą dla prowadzenia analiz wystąpienia ryzyka odporności. Podkreślono, że metody stosowania środków ochrony roślin muszą mieć na celu zmniejszenie ewentualnych odporności i zagrożeń dla środowiska.

Specjaliści wskazywali, że rozwiązania problemu zagęszczenia gleby przy zbiorze buraków należy szukać poprzez rozwój technologii podwozia maszyn chroniących glebę. Ponadto podczas oczyszczania buraków ustawienia maszyn są ważniejsze od zastosowanej techniki. Intensywność czyszczenia ma duży wpływ na uszkodzenia buraków cukrowych, w rezultacie na straty podczas składowania.

W przypadku plonu cukru osiągnięcie poziomu 20-25 t /ha jest coraz bliższe dzięki wydajniejszym metodom hodowli i stosowaniu zoptymalizowanych systemów uprawy. Możliwe są dalsze wzrosty plonów np. poprzez wprowadzenie do uprawy buraków cukrowych ozimych.

Podobał się artykuł? Podziel się!